Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Polityka wobec osób starszych po pandemii

Redaktor admin on 23 Luty, 2021 dostępny w Analizy. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Proces starzenia się ludności Polski jest w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat nieodwracalny. Pandemia COVID-19 nie zmieniła kluczowych wyzwań związanych z polityką wobec osób starszych, a raczej wyostrzyła wszystkie systemowe luki i lepiej pokazała konsekwencje – czasami śmiertelne – braku rozwiązań, np. w zakresie deinstytucjonalizacji.

Biorąc pod uwagę całokształt sytuacji, potrzebujemy przede wszystkim społeczności lokalnych przyjaznych ludziom w każdym wieku i o różnym poziomie (niepełno)sprawności, ale ze względu na przemiany społeczno-demograficzne w szczególności potrzebujemy społeczności przyjaznych seniorom. Źródeł, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia Polaków uwzględniając trend dotyczący starzenia się populacji jest jednak o wiele więcej.

Przedstawiamy raport, który wskazuje konieczne elementy, które wymagają usprawnienia w ramach prowadzenia polityki wobec osób starszych.

Raport dostępny tutaj: Polityka-wobec-osob-starszych-po-pandemii.pdf (instytutobywatelski.pl)

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)