Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

„Horyzont Europa” na horyzoncie!

Redaktor admin on 18 Kwiecień, 2019 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- „Horyzont Europa” – tutaj już sama nazwa jest wspaniała, bowiem oddaje cele, które nam przyświecają w Parlamencie: Europa zjednoczona, Europa nowoczesna, Europa konkurencyjna, Europa innowacyjna, Europa budująca dobrą przyszłość dla swoich obywateli. Dlatego ten program Unii Europejskiej pn. „Horyzont Europa” jest godny absolutnego poparcia. Trzeba jednak pamiętać, iż nie tylko pieniądze, nawet te największe, są jedynym motorem rozwoju. Dla pełnego sukcesu Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich potrzeba do tego zwiększenia wolności jednostki, zmniejszenia obciążeń podatkowych oraz radykalnej deregulacji administracji i gospodarki. Inaczej „Doliny Krzemowe” nadal będą powstawały raczej w krajach anglosaskich i w Azji, a nie na Starym Kontynencie. – uważa europoseł Adam Szejnfeld, który wystąpił w trakcie debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu poświęconej nowemu unijnemu programowi ramowemu w zakresie badań naukowych i innowacji pn.  „Horyzont Europa” na lata 2021-2027.

- Z braku czasu chciałbym wskazać choć na dwie przykładowe zalety tego programu, chociaż jest ich oczywiście mnóstwo. Po pierwsze, bardzo wyraźne, a co najważniejsze wymierne, podkreślenie roli małych i średnich przedsiębiorstw poprzez przeznaczenie aż 70% budżetu Europejskiej Rady ds. Innowacji na małe i średnie przedsiębiorstwa. I po drugie, zmniejszenie luki badawczej. To, co jest bowiem bardzo trudne do zaakceptowania obecnie w Unii Europejskiej, to to, że są kraje, które posiadają potężne pieniądze na innowacyjność, badania i rozwój, i takie, które mają z tym bardzo poważny problem. Są więc w rozwoju w tyle, a na przepaść zamiast się zmniejszać, rośnie. Teraz, dzięki nowemu podejściu, będziemy mogli może choć w części te lukę rozwojową wyeliminować – mówił europoseł Szejnfeld podczas wystąpienia w Strasburgu, który w swoich wcześniejszych interwencjach zwracał uwagę Komisji Europejskiej na fakt, iż współczynnik złożonych aplikacji do pozytywnie rozpatrzonych wniosków był znacznie niższy w przypadku krajów Europy Środkowo-Wschodniej w porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej.

- UE stoi obecnie w obliczu rosnącej światowej konkurencji i to innowacyjność jest dla nas jedyną szansą na pozostanie czołowym gospodarczym graczem świata. Dlatego tak istotne jest zaangażowanie podmiotów innowacyjno-naukowych ze wszystkich państwa UE, także tych mniej rozwiniętych - zaznacza poseł Szejnfeld, podkreślając jednocześnie, iż Parlament Europejski opowiedział się za zwiększeniem wysokości budżetu „Horyzont Europa” z 84 mld zaproponowanych przez Komisję Europejską, aż do 120 mld euro.

***

Celem programu „Horyzont Europa”, który stanowi kontynuacją programu Horyzont 2020 realizowanego w latach 2014-2020, jest wzmocnienie dziedzin nauki, technologii i innowacji w UE, wspieranie konkurencyjności przemysłowej oraz realizacja priorytetów strategicznych UE (np. dotyczących zmiany klimatu). Program opiera się na trzech filarach (otwarta nauka, globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa oraz otwarte innowacje) i zawierać będzie nowe elementy takie, jak Europejska Rada ds. Innowacji (punkt kompleksowej obsługi, którego celem jest wspieranie projektów innowacji wysokiego ryzyka służących tworzeniu rynku) oraz ogólnounijne misje badawcze.

Należy zaznaczyć, iż wstępne porozumienie zawarte między Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską, potwierdzone dzisiejszym głosowaniem Parlamentu w Strasburgu nie obejmuje szczegółowych ustaleń dotyczących budżetu programu, ponieważ są one częścią negocjacji w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021–2027, które będą kontynuowane w nowej kadencji parlamentarnej.

Źródło: informacja własna oraz komunikat Komisji Europejskiej:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1676_pl.htm

#HoryzontEuropa #Horyzont2020 #Nauka #Uczelnie #OśrodkiBadawcze #Gospodarka #Rozwój #Innowacje #NoweTechnologie #Przyszłość #Przedsiębiorcy #Przedsiębiorstwa #MŚP #Bruksela #PE #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #KE #KomisjaEuropejska #EPP #EPL #AdamSzejnfeld #KoalicjaEuropejska

Mateusz Grzelczyk

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)