Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

„Kino za Rogiem”

Redaktor admin on 2 Marzec, 2021 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

„Kino za Rogiem” to wspaniała idea, realizowana w Polsce, także w Wielkopolsce. Jedno z takich kameralnych kin odwiedził ostatnio senator Adam Szejnfeld w Mieścisku, by osobiście zapoznać się tym bardzo ciekawym projektem.

„Kino za Rogiem” to inicjatywa Grzegorza Molewskiego – twórcy Telewizji Kino Polska i Stefana Kamińskiego – prezesa Krajowej Izby Elektroniki i Telekomunikacji oraz nowatorskiego projektu KinoRP, w ramach którego jest dokonywana cyfrowa rekonstrukcja kanonu polskiego kina. Kino za Rogiem cieszy się także poparciem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Stowarzyszenia Filmowców Polskich a w Wielkopolsce nie tylko samorządu wojewódzkiego, ale też Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.  

Ideą projektu Kino za Rogiem jest stworzenie nowej filozofii kina odwołującego się do tęsknoty za kameralną wspólnotą, do pomysłu na kino dla przyjaciół. Kino za Rogiem to alternatywna propozycja zaspokajania potrzeb kulturowych. W dużych aglomeracjach rolą Kina za Rogiem będzie przede wszystkim poszerzenie możliwości kontaktu ze sztuką filmową poprzez udostępnianie filmów rzadko lub nigdy nie trafiających do multipleksów. W małych miasteczkach i wsiach ma natomiast przywrócić modę na oglądanie filmów w kinie. Alternatywa polega również na tym, że nie tylko animator kina, ale także widz ma wpływ na dobór repertuaru. 

To wspaniała idea. Trzymam kciuki za jej dalszą realizację – mówi senator Adam Szejnfeld, który wizytował Kino za Rogiem w Mieścisku wraz wicemarszałkiem Jackiem Bogusławskim oraz wójtem Przemysławem Renn.


Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Adama Szejnfelda

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.comPoselSzejnfeld

www.twitter.comszejnfeld

www.instagram.com

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)