Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

„Lepsze Prawo” w Poznaniu

Redaktor admin on 13 Maj, 2014 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Ograniczenie biurokracji, wzmocnienie podmiotowości obywateli wobec państwa oraz budowanie większego zaufania państwa do swoich obywateli, to były główne tematy spotkania posła Adama Szejnfelda z wielkopolskimi przedsiębiorcami, które odbyło się 12 maja br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przedsiębiorcy mogli zapoznać się z raportem „Lepsze Prawo = Więcej Wolności”, przestawiające najważniejsze dokonania w dziedzinie rządów PO RP przez ostanie lata. Spora część przepisów zawarta w materiale jest autorstwa Adama Szejnfelda, „wielkopolskiej dwójki” Platformy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Rozmawiano także na temat zmian w kodeksie pracy oraz w Prawie zamówień publicznych. Organizatorem wydarzenia był Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN, otwarcia spotkania dokonali ambasador Andrzej Byrt – prezes Międzynarodowych Tragów Poznańskich oraz prezes Jacek Silski.

Podczas spotkania poseł Szejnfeld przedstawił m.in. swój raport nt. odbiurokratyzowania prawa w latach 2008 – 2013 r. pt. „Lepsze prawo = Więcej wolności”. Rozmawiano także na temat ostatniej inicjatywy posła Szejnfelda, a mianowicie na temat „Pakietu Startowego”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych oraz uchwalone zmiany Kodeksu pracy. Omawiano również ostatnie zmiany wprowadzone deregulacją zawodów. Korzystając z okazji rozmawiano także na temat podsumowania osiągnieć Polski w ostatnich 25 latach przemian ustrojowych i gospodarczych. Ważnymi tematami podejmowanymi na zebraniach było także bezrobocie, rynek pracy i reforma systemu ubezpieczeń społecznych oraz perspektywa finansowa na lata 2014-2020.

Dążenie do wolności i swobód jest nieodłączną cechą Polaków. Uwidoczniła się ona szczególnie po odzyskaniu suwerenności i nasila się z roku na rok praktycznie w każdej dziedzinie obywatelskiej aktywności. Przez minione lata Platforma Obywatelska wiele dokonała w dziedzinie odbiurokratyzowania polskiego prawa, być może nawet najwięcej spośród wszystkich ekip, które kreowały prawną i faktyczną rzeczywistość w naszym kraju od roku 1989. Ale nadal jest bardzo dużo do zrobienia.

Raport „Lepsze prawo = Więcej wolności” prezentuje 100 przykładów zmian prawa, w tym wprowadzenie, m.in. domniemania uczciwości, zamianę kultury zaświadczeń na kulturę oświadczeń, ograniczenie kontroli firm, prawo zawieszania działalności gospodarczej, „zero okienka”, ograniczenie administracyjnej reglamentacji działalności gospodarczej, zmniejszenie opłat administracyjnych, milczącą zgodę administracji, ułatwienia w zakładaniu spółek prawa handlowego, możliwości przekształcania formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, osobistą odpowiedzialność majątkową urzędników, transparentność działania administracji, upadłość konsumencką, czy partnerstwo publiczno-prywatne.

Marta Łasak

asystentka posła Adam Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)