Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

„Odporna Polska, odporna Wielkopolska”

Redaktor admin on 21 Luty, 2022 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W sobotę 19 lutego obradował Wielkopolski Kongres Programowy Platformy Obywatelskiej. Kongres poświęcony został omówieniu sześciu grup tematycznych, które były przedmiotem obrad krajowego Kongresu PO pt. „Odporna Polska”, czyli:

 1. Zagrożenia pandemiczne

 2. Kryzysowe zarządzanie państwem

 3. Woda i żywność – strategiczne zasoby

 4. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

 5. Lokalny system bezpieczeństwa dostaw

 6. Stabilny złoty

Celem regionalnej debaty było po pierwsze przeanalizowanie wniosków, jakie padły w dyskusji krajowej oraz ewentualne poszerzenie ich o propozycje z Wielkopolski, a po drugie przygotowanie kolejnego Regionalnego Kongresu Programowego, który ma się odbyć w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Obrady otworzył i dyskusję moderował senator Adam Szejnfeld, wstęp wygłosił poseł Rafał Grupiński, a wprowadzenie do debaty i jej podsumowanie dokonała pani poseł Marta Golbik.

Do udziału w Kongresie zgłosiło się 150 osób z całej Wielkopolski, z których bardzo wielu zabrało głos wyrażając swoje opinie i prezentując własne propozycje programowe. Wnioski i postulaty programowe będą zbierane także i po zakończeniu obrad. Ich zestawienie zostanie przekazane do dalszych prac programowych Zarządu Platformy Obywatelskiej w Warszawie.

Warto w tym miejscu przypomnieć deklaracje jakie do tej pory podjęto na podstawie krajowego i regionalnych kongresów programowych, które odbywają się aktualnie w całej Polsce, a nie tylko w Wielkopolsce:

Zagrożenia pandemiczne:

 • Rozdzielimy politykę od leczenia w czasie epidemii – to lekarze mają decydować

 • Zorganizujemy sieć białych szpitali wolnych od wirusa

 • Wprowadzimy zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa urzędnicze w trakcie stanu zagrożenia

Kryzysowe zarządzanie państwem:

 • Stworzymy nowy model zarządzania kryzysowego oparty na „Polsce lokalnej”

 • Powołamy nową formację “Ochotnicza Straż Ratunkowa”, która ułatwi zaangażowanie wolontariuszom.

 • Zbudujemy “Krajowy system łączności”. Szybki obieg informacji pozwoli podejmować szybkie i trafne decyzje.

Woda i żywność – strategiczne zasoby:

 • Zahamujemy wycinkę lasów, będziemy chronić bagna i mokradła jako naturalne rezerwuary wodne.

 • Postawimy na elektrownie wodne, wiatrowe i fotowoltaikę oraz tak zmienimy przepisy by opłacało się budować biogazownie.

 • Wprowadzimy dopłaty do nawozów takie jak do paliwa rolniczego

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni:

 • Cyfrowa pierwsza pomoc – helpdesk dla obywateli, którzy padną ofiarą ataku w sieci.

 • Cyfrowy alert – skuteczna ochrona przed przestępstwami w Internecie.

 • Cyfrowe kompetencje – zmiana podstawy programowej w szkołach

Lokalny system bezpieczeństwa dostaw:

 • Stworzymy bazę zasobów na poziomie powiatu.

 • Przedsiębiorcy otrzymają ulgi podatkowe za udział w systemie bezpieczeństwa dostaw.

 • Będziemy wspierać rozwój energetyki rozproszonej. Odnawialne źródła energii mogą zagwarantować przetrwanie kryzysu

Stabilny złoty:

 • Proste podatki i stabilne prawo.

 • Bezpieczny kredyt mieszkaniowy.

 • Odzyskamy miliardy euro z UE

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#OdpornaPolska #KongresProgramowyPO

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)