Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

„Teraz Polska” – 30 lat najważniejszego konkursu w Polsce.

Redaktor admin on 28 Maj, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Senator Adam Szejnfeld, członek Kapituły Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, wziął udział w posiedzeniu Kapituły rozstrzygającej o nagrodach 30-tej już edycji tego najważniejszego konkursu promocyjnego w Polsce. Z powodów epidemii Kapitula pierwszy raz w historii obradowała zdalnie.

Na początku października 2019 r. Fundacja rozpoczęła kampanię informacyjno-promocyjną Konkursu „Teraz Polska”, która miała na celu pozyskanie zgłoszeń najlepszych produktów i usług oferowanych na rynku polskim. Do bieżącej edycji Konkursu ostatecznie przyjęto i oceniono 54 wnioski weryfikacyjne, na które złożyły się:

32 zgłoszenia w kategorii Najlepsze Produkty,

20 zgłoszeń w kategorii Najlepsze Usługi,

2 zgłoszenia w kategorii Przedsięwzięcie Innowacyjne.

Wszystkie wnioski zgłoszone do tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska” zostały przekazane do ocen w Branżowych Komisjach Ekspertów, które do 25 marca 2019 roku, przeprowadziły weryfikację przyjętych zgłoszeń. Wyniki prac Branżowych Komisji Ekspertów dowodzą wysokiego poziomu zgłoszonych do XXX edycji Konkursu produktów i usług. Z 32 weryfikowanych produktów ocenę pozytywną otrzymało 31, natomiast z 20 ocenianych usług pozytywnie zaopiniowano wszystkie zgłoszenia. Blisko 40% przedsiębiorstw uzyskało podczas oceny jakości wynik 900 lub więcej punktów (na 1000 możliwych). Ostatecznie spośród wszystkich pozytywnie zaopiniowanych zgłoszeń Kolegium Ekspertów wyłoniło listę 31 produktów, 20 usług i 2 innowacji nominowanych do Polskiego Godła Promocyjnego w bieżącej edycji Konkursu „Teraz Polska”.

Oficjalnie laureatów poznamy w dniu 9 czerwca o godzinie 12:00 – informuje senator Adam Szejnfeld

Konkurs „Teraz Polska” ten najbardziej prestiżowy i najstarszy konkurs promocji polskich usług i produktów ciągle się rozwija zdobywając coraz większą popularność oraz prestiż. Zdaniem laureatów do najważniejszych korzyści, jakie ich firmom przyniósł udział w Konkursie i używanie Godła „Teraz Polska” należą przede wszystkim: prestiż, umocnienie pozytywnego wizerunku, wzrost zaufania, lojalności i uznania klientów, wzrost rozpoznawalności firmy i jej oferty, ogólne korzyści wizerunkowe, wzrost konkurencyjności firmy i jej oferty.

Godło „Teraz Polska” na przestrzeni 30 lat stało się marką samą w sobie, a jego stosowanie jest najlepszą formą promocji firm. Jak wynika z badań sondażowych przeprowadzonych przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Rynku MARECO, ponad 90% badanych uważa, że stosowanie Godła „Teraz Polska” w działaniach promocyjnych służy budowaniu prestiżu firmy i gmin oraz poprawie wizerunku przedsiębiorstwa lub produktu/usługi oraz gmin wśród ich odbiorców, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz w otoczeniu społecznym, a także w oczach pracowników i konkurentów.

Źródło: informacja własna oraz informacje Fundacji Godla Promocyjnego „Teraz Polska”.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Adama Szejnfelda

64-920 Piła, Plac Konstytucji 3 Maja 7/4

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.comPoselSzejnfeld

www.twitter.comszejnfeld

www.instagram.com

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#TerazPolska #Promocja #FundacjaTerazPolska #Samorządność #Technologie #Przedsiębiorczość #Gospodarka #Rozwój #Polska

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)