Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

„Złote rączki” z Chodzieży

Redaktor admin on 1 Marzec, 2014 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Kształcenie ustawiczne oraz nuka dualna są nieodzownymi elementami działań na rzecz rynku pracy. Poseł Adam Szejnfeld oraz wicestarosta chodzieski Mirosław Juraszek 28 lutego br. odwiedzili Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży. Poseł Szejnfeld miał szansę zobaczyć jak Centrum, dzięki funduszom europejskim, pracownikom oraz samorządowcom, od kilku lat systematycznie się zmienia m.in. poprzez utworzenie i wyremontowanie nowoczesnych pracowni takich jak: łączenia metali, obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, samochodowej, plastycznej i krajalni, a także doposażeniem nowo powstałej pracowni elektrycznej. Centrum kształci m.in. mechaników, ślusarzy, elektryków, spawaczy, gastronomików, krawców, czy fryzjerów. Co roku w placówce uczy się ponad 500 osób.

Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży to placówka kształcenia zawodowego, w skład której wchodzi: Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Współpracuje ono m.in. z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży. Centrum prowadzi zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla młodzieży szkół zawodowych, średnich i policealnych; dokształca młodocianych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz prowadzi kursy i szkolenia zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy. Nie mniej ważne są kursy i szkolenia dla osób dorosłych i seniorów.

Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży dla wszystkich zainteresowanych osób, które ukończyły 18 rok życia bez względu na wykształcenie oferuje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej kursy do zawodu: krawiec, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz. Natomiast na poziomie technikum można uzyskać tytuł: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich. W swojej ofercie posiada również kursy spawalnicze (Uczestnik kursu spawania otrzymuje Międzynarodowy Certyfikat Spawalnictwa wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach) i kursy pedagogiczne.

źródło: info. własna; cez.chodziez.pl

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)