Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

10 lat POHiD i IAM

Redaktor admin on 21 Wrzesień, 2010 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld wziął udział w jubileuszu dziesięciolecia Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji – związku pracodawców zrzeszającym największe firmy detaliczne i dystrybucyjne obecne na polskim rynku. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym wydarzeniu. POHiD jest ważnym podmiotem działającym na rzecz rozwoju handlu w Polsce, a ten sektor gospodarki jest niezwykle ważny, nie tylko poprzez swój wielki, dwudziestoprocentowy udział w PKB, ale także ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników – powiedział po uroczystości Poseł Szejnfeld. Uroczystości odbyły się w Pałacu prymasowskim w Warszawie w dniu 16 września br. W tym samym dniu w Filharmonii Warszawskiej odbył się jubileusz dziesięciolecia istnienia Instytutu Adama Mickiewicza.

Jubileusz był okazją do podsumowania osiągnięć POHiD w mijającej dekadzie. A osiągnięć tych było sporo. Przede wszystkim organizacja przyczyniła się do powstania rozwiniętego systemu handlu i dystrybucji w Polsce. Ponadto, stała się głównym przedstawicielem środowiska, prowadząc w jego imieniu działalność na rzecz ustanawiania korzystnych warunków funkcjonowania całego sektora. Działania POHiD można sprowadzić do wspierania wolnej konkurencji i szerokiego dostępu do rynku dla wszystkich podmiotów.

Trudno przecenić wpływ inwestycji zagranicznych sieci handlowych na gospodarkę Polski. Już sama ich kwota – 35 miliardów dolarów – robi wrażenie, a należy pamiętać, że to tylko inwestycje bezpośrednie, które opierały się na kapitale wniesionym z zewnątrz. Aby w pełni docenić wpływ sieci handlowych na gospodarkę kraju, należy wziąć także pod uwagę transfer technologii, stymulację rozwoju branż związanych z handlem oraz poziom reinwestowania zysków pozyskanych z tych inwestycji. Wszystkie te poszczególne czynniki składają się na sumę korzyści uzyskanych przez gospodarkę Polski poprzez obecność tych podmiotów na naszym rynku.

Ponadto, członkowie POHiD – największe firmy detaliczne i handlowe obecne w Polsce – są ważnym pracodawcą, nie tylko pod względem liczby zatrudnionych pracowników – zatrudniają łącznie około 150 000 osób, co należy przemnożyć przez 5-7 osób, bowiem właśnie tylko dodatkowych miejsc pracy tworzy jedno w handlu. Sektor handlu oferuje stabilne warunki zatrudnienia, a ponadto stwarza szanse dla osób słabiej wykształconych na podnoszenie swoich kwalifikacji oraz awans zawodowy. Jak stwierdził Poseł Adam Szejnfeld, jest to ważny aspekt działalności wielkich sieci handlowych w Polsce. Mają one rzeczywiste znaczenie nie tylko dla ich klientów, ale także rzeszy osób w nich pracujących. Często zdarza się, że firmy zrzeszone w POHiD są dla lokalnych społeczności ratunkiem przed bezrobociem.

Z deklaracji, które zostały złożone podczas obchodów jubileuszu wynika, że POHiD dążyć będzie do zainteresowania współpracą kolejnych sieci handlowych obecnych na polskim rynku, aby w ten sposób uzyskać jeszcze szerszą legitymację do reprezentowania tego środowiska. 

. . .

W tym samym dniu, jubileusz dziesięciolecia istnienia obchodził również Instytut Adama Mickiewicza – państwowa instytucja zajmująca się promocją polskiej kultury na świecie, oraz aktywnie uczestnicząca w międzynarodowej wymianie kulturalnej.

Dziesięć lat działalności przyniosło wiele projektów promujących polską kulturę (a co za tym idzie, także Polskę) na całym świecie. IAM może pochwalić się realizacją 3 000 wydarzeń kulturalnych, które zgromadziły łącznie 18 mln widzów. Obecnie głównym wyzwaniem realizowanym przez instytut jest promocja polskiej kultury w związku z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. Co ważne, promocja ta, realizowana w stolicach 10 państw, nie ograniczy się wyłącznie do Europy, ale obejmie również takie miasta jak Pekin i Tokio.

Krzysztof Andrzejczak

asystent posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)