Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

1000 DNI RZĄDU POmogliśmy przedsiębiorcom, zwłaszcza małym i średnim firmom.

Redaktor admin on 11 Sierpień, 2010 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Jest wiele dziedzin, w których Rząd Donalda Tuska ma swoje osiągnięcia. Na pewno będzie o nich mowa, ja więc w największym skrócie chciałbym wspomnieć tylko o działaniach Rządu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. W miniom czasie wprowadzono w życie ustawy tzw. „Pakietu na rzecz Przedsiębiorczości”, które mają na celu wprowadzenie ułatwień w zakładaniu i prowadzeniu firm, zmniejszenie biurokracji oraz kosztów działalności gospodarczej. W tym zakresie obowiązują już m.in.: instytucja domniemania uczciwości podatników, dorozumianej zgody administracji publicznej oraz zawieszenie działalności gospodarczej. Ograniczyliśmy zakres i czas trwania kontroli u przedsiębiorców oraz zmniejszyliśmy koszty zakładania spółek. Znieśliśmy obowiązek rozliczania się firm w złotówkach i uprościliśmy księgowość najmniejszych firm. Wprowadziliśmy także upadłość konsumencką oraz Partnerstwo Publiczno-Prywatne – mówi podsumowując minione trzy lata poseł Adam Szejnfeld, były wiceminister gospodarki.

****

„Pakiet na rzecz przedsiębiorczości” do tej pory wprowadził do polskiego systemu prawa m.in.:

 1. Nową instytucję „domniemanie uczciwości podatników”,
 2. Nową instytucję „dorozumianej zgody administracji publicznej”,
 3. Nową instytucję „upadłości konsumenckiej”,
 4. Nową instytucję „zawieszenie działalności gospodarczej”,
 5. Partnerstwo publiczno-prawne (nowa ustawa),
 6. Rozszerzoną wiążącą interpretację prawa na wszystkie obowiązki publiczno-prawne, w tym:
  • dorozumiana zgoda na wniosek przedsiębiorcy w zakresie wiążącej interpretacji prawa,
 7. Ograniczenie zakresu i zasad kontroli przedsiębiorców (nowe przepisy), w tym:
  • obowiązek zawiadomienia o kontroli,
  • obowiązek powiadomienia o prawach i obowiązkach kontrolowanego,
  • prawo wniesienia skutecznego sprzeciwu wstrzymującego kontrolę,
  • przepadek dowodów zebranych ze złamaniem prawa,
  • zakaz przeprowadzania jednocześnie więcej niż jednej kontroli,
  • skrócenie maksymalnego czasu trwania kontroli.
 8. Jedno okienko
 9. Zero okienka (weszły w życie przepisy a ich realizacja zaplanowana jest na 1 lipca 2011r.)
 10. Zakaz żądania dodatkowych dokumentów oraz nakaz przyjmowania wniosków i podań niekompletnych,
 11. Zmniejszenie kapitału zakładowego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych,
 12. Likwidację obowiązku przekształcania spółek cywilnych w spółki prawa handlowego,
 13. Likwidację zasady walutowości – wprowadzenie prawa rozliczania się przedsiębiorców w dowolnej walucie, np. w euro, a nie tylko w złotym (tzw. euro przed euro),
 14. Ułatwienie w rozliczaniu się mikroprzedsiębiorców i małych firm z fiskusem (stosowanie uproszczonej rachunkowość),
 15. Praktyki absolwenckie (nowa ustawa),
 16. Ograniczenia w stosowaniu tymczasowego aresztowania,
 17. Ułatwienia w organizowaniu i funkcjonowaniu izb gospodarczych.

Nadal trwają prace nad kolejnymi ustawami „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”, w tym, m.in. nad:

 1. ustawą o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, tzw. „Wielkie sprzątanie” (ustawa wprowadzi m.in. zmniejszenie ilości zezwoleń, pozwoleń, licencji, itp., ograniczy koszty prowadzenia działalności gospodarczej, zastąpi obowiązek składania zaświadczeń prawem składania oświadczeń /tzw. zamiana kultury zaświadczeń na kulturę oświadczeń/, ograniczy sankcyjność polskiego prawa, wyeliminuje szkodliwe przepisy i wprowadzi potrzebne nowe normy, wzmocni sądownictwo polubowne…)
 2. ustawą o odpowiedzialności urzędniczej (trwają prace w Sejmie),
 3. ustawą o systemie promocji gospodarki,
 4. systemem racjonalizacji i konsolidacji instytucji kontrolnych w Polsce.

Antoni Kolasa

Asystent posła Adama Szejnfelda

 

 

1 Komentarz do “1000 DNI RZĄDU POmogliśmy przedsiębiorcom, zwłaszcza małym i średnim firmom.”

 1. maciek mówi:

  CZEKAMY NA KOLEJNE ULATWIENIA PRZEDSIEBIORCOM
  -PRZEDE WSZYSTKIM UPROSZCZONA RACHUNKOWSC
  MALYM I SREDNIM PRZEDSIEBIORCOM.
  NIGDZIE W UNII EUR. OSOBA FIZYCZNA NIE MUSI PROWADZIC PELNEJ KSIEGOWOSCI PRZEZ TZW. LIMIT.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)