Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

12 grudnia w Pile

Redaktor admin on 12 Grudzień, 2021 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

12 grudnia 1981 r Adam Szejnfeld został aresztowany, teraz, czterdzieści lat później, w dniu 12 grudnia 2021r. wziął udział w Pile w obchodach mających upamiętnić zamordowanych, uwięzionych, internowanych oraz prześladowanych po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.

W Polsce obowiązuje kultura polegająca na tym, iż miejsca pamięci, podobnie jak cmentarze, uznaje się za wolne od uprawiania bieżącej polityki. Niestety, nie wszędzie i nie zawsze, ostatnio też w Pile, tę kulturę potrafi się uszanować – powiedział po obchodach w Pile senator Adam Szejnfeld, były członek władz NSZZ Solidarności i były internowany z terenu Województwa Pilskiego.

W dniu 12 grudnia br. na Rondzie Solidarności w Pile obyły się obchody pamięci tych, którzy ucierpieli w wyniku wprowadzenia czterdzieści lat temu w Polsce stanu wojennego. Z Piły i trenów ówczesnego województwa pilskiego internowano w sumie 49 osób. Pierwszym z nich, bo aresztowanym już w dniu 12 grudnia, dzień przed wprowadzeniem stanu wojennego, był obecny senator Adam Szejnfeld. Poniżej podajemy informację o jego działalności w NSZZ „Solidarność” i w opozycji do ówczesnej władzy:

Adam Szejnfeld został członkiem i działaczem NSZZ Solidarność tuż po jej utworzeniu w sierpniu 1980 roku. Sam założył związek w 17. różnych zakładach pracy. W strukturach Solidarności pełnił wiele funkcji, m.in.: przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Kombinatu PGR Noteć w Szamocinie, sekretarza Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Chodzieży, członka Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Pile i Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Pile, a także członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ds. Rolnictwa i Żywności w Gdańsku.

W stanie wojennym był najmłodszym internowanym z terenu ówczesnego Województwa Pilskiego. Został aresztowany w dniu 12 grudnia 1981r. w Szamocinie, w przededniu ogłoszenia stanu wojennego i osadzony w areszcie Milicji Obywatelskiej w Chodzieży. W dniu 13 grudnia przewieziono go do Zakładu Karnego we Wronkach, gdzie usłyszał zarzut, że „nawoływał od obalenia siłą ustroju PRL”. W dniu 5 stycznia został przetransportowany z Wronek do Zakładu Karnego w Gębarzewie skąd po pół roku, w dniu 23 lipca 1982 roku, wyszedł na wolność.

Po wyjściu z więzienia nie zaprzestał działalności i kontynuował ją w podziemnych strukturach powstałej w Wrocławiu „Solidarności Walczącej”. Z tego powodu był prześladowany, a członkowie jego rodziny trafili na tzw. czarną listę (szykany w pracy, liczne rewizje w domu, inwigilacja jego, a także członków rodziny oraz znajomych…). Po internowaniu Adama Szejnfelda jego najbliższy kolega oraz współpracownik w Solidarności, pan Tadeusz Jurek, w trakcie przygotowań do protestu przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego, został napadnięty i bestialsko pobity przez „nieznanych sprawców”. W wyniku doznanych obrażeń zmarł stając się tym samym śmiertelną ofiarą stanu wojennego w Województwie Pilskim.

Po legalizacji Solidarności Adam Szejnfeld powrócił do jawnej działalności, tworzył struktury Komitetów Obywatelskich „Solidarność”, został członkiem Komitetu Obywatelskiego Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk w Pile oraz przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Szamocinie. W dniu 1 czerwca 1990 r. został pierwszym nowo wybranym burmistrzem w wolnej Polsce.

Później współtworzył i działał w Ruchu Obywatelskim Akcja Demokratyczna, w Unii Demokratycznej, w Unii Wolności, a obecnie w Platformie Obywatelskiej. W przeszłości był radnym i burmistrzem, posłem, europosłem oraz wiceministrem gospodarki. Obecnie jest senatorem Rzeczypospolitej Polskiej.

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#stanwojenny #Przyzwoitość #wiezienie #WartoByćPrzyzwoitym #komuna #Komunizm #Demokracja #Praworządność #Wolność #PlatformaObywatelska #KoalicjaObywatelska #KOD #ObywateleRP #AkcjaDemokracja #EPL #WolneSądy #WolneWybory #WolneMedia #13Grudnia #Wronki #Gębarzewo #Piła #Wielkopolska

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)