epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

65 miliardów euro dla Polski – nie na chodniki!

Redaktor admin on 16 Październik, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Mało kto wie w Polsce, że od rozpoczęcia swojej działalności w naszym kraju, w 1990 roku, Europejski Bank Inwestycyjny sfinansował ok. 420 projektów i programów inwestycyjnych o wartości ok. 65 mld euro. Polska jest zdecydowanie największym odbiorcą środków EBI wśród państw, które przystąpiły do UE po 2004 r. Tylko w samym zeszłym roku wartość kredytów przyznanych Polsce przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wyniosła łącznie 5,42 mld euro, czyli o 13 proc. więcej niż rok wcześniej, co sprawia, że Polska stała się piątym w Europie co do wielkości odbiorcą finansowania EBI po Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech. – mówi europoseł Adam Szejnfeld przygotowujący w parlamencie Europejskim opinię do sprawozdania z działalności EBI.

W tym roku Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) obchodzi 60. rocznicę powstania. W 1958 roku, na mocy Traktatu Rzymskiego, został ustanowiony w celu zwiększania potencjału europejskiego w zakresie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, wspierania działań w dziedzinie klimatu oraz polityk unijnych poza granicami Wspólnoty. W ciągu 60. lat działalności, EBI wypłacił środki o wartości 1,1 bln euro na projekty w 162 krajach, tym samym stając się największą na świecie międzynarodową instytucją finansową.

EBI pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE. Około 90 proc. pożyczek jest udzielanych na terytorium UE. Udziałowcami EBI są wszystkie kraje UE. Bank nie korzysta z pieniędzy z budżetu UE.

Główne produkty i usługi oferowane przez EBI obejmują:

  • Udzielanie kredytów – pożyczki stanowią około 90 proc. całkowitego zobowiązania finansowego. Beneficjentami są zarówno mniejsi jak i więksi klienci. Udzielone wsparcie często przyczynia się do przyciągnięcia innych inwestorów.
  • Finansowanie łączone – umożliwia klientom połączenie finansowania uzyskanego z EBI z innymi finansami.
  • Doradztwo i pomoc techniczna – stanowi uzupełnienie mechanizmów finansowania EBI.

Kredyty wynoszące ponad 25 mln euro udzielane są bezpośrednio. W przypadku mniejszych kredytów EBI uruchamia linie kredytowe dla instytucji finansowych, które udzielają dalszych kredytów kredytobiorcom.

Jako niezależny organ EBI sam podejmuje decyzje w zakresie udzielania i zaciągania kredytów. Współpracuje z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE.

Od rozpoczęcia swojej działalności w Polsce w 1990 roku, Europejski Bank Inwestycyjny sfinansował ok. 420 projektów i programów inwestycyjnych o przybliżonej wartości 65 mld euro. Polska jest zdecydowanie największym odbiorcą środków EBI wśród państw, które przystąpiły do UE po 2004 r.

W samym zeszłym roku wartość kredytów przyznanych Polsce przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wyniosła łącznie 5,42 mld euro, czyli o 13 proc. więcej niż rok temu, co sprawia, że Polska stała się piątym co do wielkości odbiorcą finansowania EBI po Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech.

Podobnie jak w latach poprzednich ponad połowę swoich kredytów (2,65 mld euro) EBI przyznał na inwestycje w sektorze publicznym, obejmujące głównie infrastrukturę, rozwój miast, edukację i badania. Kredyty w wysokości 1,54 mld euro przyznano bankom i firmom leasingowym, które następnie pożyczyły te środki m.in. MŚP. Natomiast kredyty w wysokości ok. 850 mln euro przyznano dużym przedsiębiorstwom i grupom energetycznym.

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą lub jest zatrudniony w sektorze publicznym i ma projekt, który może przyczynić się do realizacji celów polityki UE, może ubiegać się o kredyt z EBI. W tym celu należy skontaktować się z EBI drogą e-mailową, za pomocą formularza online lub osobiście w jednym z biur EBI i dostarczyć informacje, dzięki którym bank będzie mógł ocenić biznesplan i sprawdzić, czy projekt spełnia cele kredytowania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

http://www.eib.org/en/index.htm

Biuro Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce:

Plac Piłsudskiego 1

PL-00-078 Warszawa

Poland

Tel: +48-22 3100500

Mail: warsaw@eib.org

Źródło: strona informacyjna Unii Europejskiej oraz informacja własna

Joanna Jeżyk

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)