Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Adam Szejnfeld – Katalog zgłoszonych poprawek do tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.

Redaktor admin on 16 Kwiecień, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

1. Domniemanie – Ustanowienie nowej instytucji „DOMNIEMANIA ZGODY ADMINISTRACJI”, tzn. uznawania, że wniosek jest pozytywnie rozpatrzony, jeśli minie  termin jego rozpatrzenia.

2. ZUS – Zwolnienie przez trzy miesiące mikroprzedsiębiorców oraz małe i średnie firmy z obowiązku zapłaty składek na ZUS.

3. PIT i CIT – Dwie poprawki zmierzające do zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych.

4. Rekompensaty – Ustanowienie rekompensat państwa na rzecz przedsiębiorców w przypadku wprowadzania przez władzę ograniczenia lub całkowitego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

5. Zadłużenia – Odroczenie spłaty rat kredytów oraz rat leasingowych.

6. Postojowe – Podniesienie wysokości dofinansowania zatrudnienia firm w czasie tzw. postojowego oraz w czasie ograniczenia wymiaru czasu pracy.

7. Chorobowe – Wprowadzenie obowiązku płatności zasiłku chorobowego przez ZUS od pierwszego dnia niezdolności do pracy, a nie dopiero po 33 dniu.

8. Handel w niedziele – Zawieszenie do końca roku zakazu handlu w niedzielę.

9. Interpretacje indywidualne – Przywrócenie krótkich terminów wiążących odpowiedzi administracji.

10. Mikrofirmy a uczniowie – Wyłączenie z liczby zatrudnionych u przedsiębiorcy uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu.

11. Nowe uprawnienia premiera – Skreślenie przepisu dającego Prezesowi Rady Ministrów prawa ustanawiania dni wolnych od pracy.

12. Poczta Polska – Trzy poprawki skreślające przepisy dotyczących nowych uprawnień Poczty Polskiej, które ingerują w zasady konstytucyjne oraz prawa i wolności obywatelskie.

Anna Karmowska,

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7/4

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697; NIP 766-101-33-22

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)