Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Antysemityzm w Polsce. Czy rząd z nim walczy, czy… przymyka oczy?

Redaktor admin on 16 Luty, 2022 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W ostatnich latach, ale i miesiącach mamy do czynienia w Polsce z licznymi przejawami rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu. Trudno jednak znaleźć zdecydowane dowody na to, że te szczególnie szkodliwe społecznie zjawiska spotykają się ze zdecydowanym zwalczaniem przez władzę, ba choćby z potępieniem i krytyką. Co gorsza, opinię publiczną poruszają też liczne informację świadczące, iż organizacje jawnie nacjonalistyczne, wręcz sympatyzujące z zakazanymi w Polsce ideologiami i ruchami, mogą liczyć na wsparcie ze środków publicznych, w tym na kupno czy budowę swoich siedzib, co utrwala i stabilizuje ich działalność. To bardzo poważne zagrożenie, a jednocześnie bulwersujące zjawisko także i z tego powodu, że jak się wydaje, na takie wsparcie nie mogą liczyć w naszym kraju liczne NGO-są, których przedmiotem działalności jest wspieranie i promocja demokracji, równości i równouprawnienia – napisał w swoim wystąpieniu do Premiera Mateusza Morawieckiego senator Adam Szejnfeld interweniując w sprawie szerzenia się w Polsce antysemityzmu.

W dniu 10 stycznia br. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zaprezentowano rekomendacje na temat zwalczania antysemityzmu, jakie przygotowało grono ekspertów reprezentujących m.in. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” i Amerykański Komitet Żydowski.

W pracach nad rekomendacjami, które poprał Michael Schudrich, Naczelny Rabin RP, uczestniczyli m.in:

- Prof. Michał Balcerzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- Prof. Michał Bilewicz, Uniwersytet Warszawski,
- Dariusz Dziekanowski, Przewodniczący Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN,
- Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Instytut Nauk Prawnych PAN,
- Prof. Rafał Pankowski, Collegium Civitas, Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”,
- Dr Sebastian Rejak, p.o. Dyrektora, American Jewish Committee Central Europe.

Zaprezentowane rekomendacje nawiązują do Strategii Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania antysemityzmowi i ksenofobii za pomocą narzędzi prawnych i edukacyjnych w celu eliminowania treści antysemickich i rasistowskich w przestrzeni publicznej, w tym na stadionach, w mediach, czy w Internecie. W ich ramach postulowane jest m.in. powołanie urzędu Pełnomocnika ds. zwalczania antysemityzmu.

Autorzy rekomendacji w swoim apelu napisali m.in.: Władze polskie, w szczególności Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucje mu podległe, powinno zaprzestać finansowania organizacji radykalnie nacjonalistycznych, które obecnie lub w przeszłości rozpowszechniały treści antysemickie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rada Mediów Narodowych, Rada Etyki Mediów i inne instytucje odpowiedzialne za demokratyczny ład medialny powinny jednoznacznie reagować i potępiać przejawy antysemickiej propagandy i stereotypów w mass-mediach, zwłaszcza w mediach publicznych, finansowanych przez podatników.”

Sprawa jest poważna, drażliwa, ma kontekst nie tylko społeczny i polityczny, ale i cywilizacyjny, dlatego senator Adam Szejnfeld opisując sprawę wystąpił do Premiera Mateusza Morawieckiego z zapytaniem, czy rząd zamierza wdrożyć w życie zaproponowane rozwiązania prawne i instytucjonalne, których celem jest eliminacja z życia publicznego w Polsce antysemityzmu.

Źródła: Wykorzystano m.in. Komunikat prasowy Komunikat Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)