Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Chaos, niekompetencja, brak strategii i… pałka!

Redaktor admin on 18 Styczeń, 2021 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Chaos, niekompetencja, brak strategii i… policyjna pałka, to charakteryzuje rządy PiS, zwłaszcza dzisiaj, w dobie pandemii. Nikt, nic nie wie, co, kiedy na jak długo oraz na jakiej podstawie zostanie dozwolone albo zakazane. Wiadomo tylko jedno. W razie protestów będą mandaty i policyjne pałki – powiedział w Poznaniu na konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej senator Adam Szejnfeld.

- Rząd bez analizy, bez konsultacji, bez współpracy z przedsiębiorcami zamyka ich działalność gospodarczą jednocześnie zamykając lub ograniczając przy okazji działalność przedsiębiorców współpracujących czy kooperujących z firmami zamykanymi. Równocześnie nie pomaga się skutecznie ani jednym, ani drugim. Nie wspiera, nie dofinansowuje, nie rekompensuje zamykanym przedsiębiorcom skutków rządowych decyzji. To łamanie już nie tylko zasad współżycia społecznego, ale i prawa. Firmom takim należy się rekompensata strat, a przynajmniej zwrot ich kosztów stałych. Tak niestety się nie dzieje – mówił na konferencji prasowej senator Adam Szejnfeld, a pani poseł Małgorzata Janyska uzupełniła – że władza świadomie nie wprowadza wynikających z konstytucji stanów nadzwyczajnych, aby niknąc obowiązku wypłacania odszkodowań. Pomoc od państwa muszą natomiast dostać wszyscy poszkodowani, a nie tylko wybrane branże – dodała posłanka Maria Janyska.

- Żądamy, by PiS przedstawił strategię działania dla gospodarki, szkolnictwa i wszystkich innych dziedzin życia publicznego. Ludzie muszą wiedzieć, co ich czeka, bo na tym roku problemy ze skutkami pandemii się nie skończą. Ludzie nie mogą więc wiecznie żyć z dania na dzień lub być zaskakiwani decyzjami władzy, podobnymi jak na przykład w przededniu Święta Zmarłych – dodał senator Adam Szejnfeld.

W poniedziałek 18 stycznia br. w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa polityków Platformy Obywatelskiej, w której udział wzięli: poseł Rafał Grupiński, przewodniczących Regionu PO w Wielkopolsce, senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Regonu PO w Wielkopolsce, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz pani poseł Małgorzata Janyska, członkini Zarządu PO w Wielkopolsce, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Poseł Rafał Grupiński rozpoczął konferencję od przypomnienia, że z początkiem roku 2021 PiS wprowadził wiele nowych podatków oraz podniósł już wcześniej istniejące. To jeszcze bardziej pogorszyło sytuację finansową firm działających w Polsce, cierpiących z powodów pandemii. Podwójne opodatkowanie polskich, często małych i rodzinnych przedsiębiorstw, działających w formie spółek komandytowych poseł Grupiński wskazał, jako przykład nieodpowiedzialnego działania władzy.

Senator Adam Szejnfeld przypomniał, że Koalicja Obywatelska chcąc poprawić los polskich przedsiębiorców zgłaszała setki poprawek do rządowych ustaw zwanych tarczami, ba wniosła także i swoje projekty ustaw. Niestety, wszystkie one albo nie są rozpatrywane, albo są odrzucane przez PiS w Sejmie.

Przykładowo, tylko do tzw. Tarczy 6.0 senator Adam Szejnfeld wraz z Koalicją Obywatelską w Senacie zgłosił aż 308 poprawek.  W propozycjach tych chodziło o lepsze rozwiązania dotyczące zwolnień składek ZUS, CIT, PIT i VT, a także wsparcie branż najbardziej poszkodowanych poprzez inne stosowanie kryteriów niż rejestr PKD, który Senator Ziemi Pilskiej i tak proponował rozszerzyć na firmy tych branż, które najbardziej ucierpiały na skutek pandemii, jak np.: gastronomia, hotelarstwo, turystyka, transport, logistyka, reklama czy przemysł targowy i konferencyjny. Te działania nie przyniosły rezultatów bowiem Prawo i Sprawiedliwość nie przyjmuje żadnej, nawet konstruktywnej krytyki, ale też nie wykorzystuje wiedzy, doświadczenia i ofert pomocy ze strony opozycji. Dlatego senator Adam Szejnfeld na konferencji w Poznaniu zaapelował do PiS o podjęcie współpracy z opozycją w imię wspólnego interesu państwa i społeczeństwa.

Politycy Platformy Obywatelskiej podkreślili na konferencji prasowej w Poznaniu, że Koalicja Obywatelska oczekuje od rządu natychmiastowych zmian dotyczących, co najmniej następujących kwestii:

- Przywrócenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w tych branżach, w których można skutecznie wprowadzić ograniczenia pandemiczne

- Pomocy przedsiębiorcom uzależnionej nie od teoretycznych kodów PKD, ale od faktycznego spadku dochodów.

- Zagwarantowania pełnego pokrycia kosztów dla tych firm, które rząd zamyka wg zasady: rząd zamyka biznes, to rząd pokrywa koszty tak, żeby można było utrzymać miejsca pracy i firmę

- Rezygnacji z pobierania różnych dodatkowych opłat, np. tzw. korkowe, czyli za sprzedaż alkoholu, kiedy taka sprzedaż jest niemożliwa.

- Uwzględnienia w tarczy finansowej jednoosobowej działalności gospodarczej.

- Pomocy wszystkim gminom turystycznym, a nie tylko tym górskim.

****

Przy okazji warto przypomnieć, iż senator Adam Szejnfeld przygotował trzy ustawy (senatorowie PiS nazwali je „Tarczami Szejnfelda”), które zgłosił w Senacie. Dwie zostały już uchwalane, ale nie są przez PiS rozpatrywane w Sejmie, a trzecia będzie niebawem omawiana w Izbie Wyższej. Przewidują one m.in.:

1. Rekompensaty kosztów stałych dla firm zamykanych przez rząd.

2. Prawo zawieszania działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców.

3. Proobywatelską interpretację prawa dla wszystkich obywateli w Polsce.

4. Zawieszenie zakazu handlu w niedzielę.

5. Przesunięcia terminów wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

6. Skrócenie czasu zwrotu podatku VAT z 60 dni do 14 dni.

7. Zwiększenie do 100% wysokości zasiłku chorobowego dla pracowników firm, którzy z powodów COVID-19 poddawani są leczeniu, lub kwarantannie przy jednoczesnym przeniesieniu obowiązku pokrywania zasiłku od pierwszego dnia z pracodawcy na ZUS.

8. Włączenie do systemu pomocy państwa także firm jednoosobowych oraz wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek osobowych, takich jak spółki jawne, partnerskie i komandytowe.

Anna Karmowska

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, pl. Konstytucji 3 Maja 7/4

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)