Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Czwarta rewolucja – fascynująca jaki i przerażająca.

Redaktor admin on 16 Wrzesień, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Zostaw komentarz do tego wpisu

Trudno w perspektywie myślenia o przyszłości mówić tylko o „Przemyśle 4.0”. Zaczynamy bowiem tworzyć… „Gospodarkę 4.0”, a tak de facto już i „Cywilizację 4.0”! Dlatego zachodząca na naszych oczach rewolucja jest fascynująca, ale może być i przerażająca! –mówił podczas panelu poświęconemu temu tematowi na „Welconomy 2020”, senator Adam Szejnfeld. Musimy dostrzegać zalety „Gospodarki 4.0”, ale widzieć także i możliwe zagrożenia dla człowieka. Dlatego, mimo że całe życie zajmowałem się deregulacją, to w tym przypadku jestem przekonany, iż pilnie potrzebujemy regulacji – krajowej i międzynarodowej –dotyczącej zachodzących na naszych oczach zmian – mówił na konferencji senator Adam Szejnfeld. Czwarta rewolucja przemysłowa, określana również jako „Przemysł 4.0”, to konsekwencja rozwoju, zarówno człowieka, jak i wytwarzanych przez niego dóbr, systemów i rozwiązań. Przyglądając się bliżej trendom i napędzającym je czynnikom, można dojść do wniosku, że wokół nas dzieje się coś wielkiego i nieuchronnego zarazem. U podstaw leży cyfryzacja, czyli technologia, ale napęd tworzą ludzie, którzy odrzucają status quo, wymyślają nowe usługi i produkty. Wszystko dzięki dostępowi do potęgi Internetu i znikającym barierom komunikacji. Kiedy to się zaczęło? Pod koniec XVIII wieku rozpoczęła się pierwsza rewolucja przemysłowa, którą zapoczątkowała mechanizacja produkcji. Wynaleziono i zaczęto eksploatować pierwsze maszyny parowe, a także pierwszy napęd wodny. Przełom wiązał się przede wszystkim z odciążeniem pracowników, choć nadal musieli oni wkładać wiele wysiłku w prawidłową i efektywną pracę maszyn. XX wiek przyniósł z kolei jeszcze więcej zmian. Na samym jego początku rozpoczęła się druga rewolucja przemysłowa, podczas której optymalizacja procesów produkcji stała się rzeczywistością – wynaleziono napęd elektryczny, a po nim – taśmy produkcyjne, dzięki którym możliwa była produkcja masowa. Kolejna –trzecia już – rewolucja przemysłowa nastąpiła w latach 60. XX wieku. Tu do głosu doszły technologie informatyczne, które stały się początkiem automatyki przemysłowej. Przyszedł czas na czwartą rewolucję przemysłową, która dzieje się teraz. Zapoczątkowała ją wszechobecna cyfryzacja, która ma wpływ nie tylko na automatykę przemysłową, ale również na codzienne życie milionów ludzi. Przemysł 4.0 to zaawansowany etap rozwoju firm wywołany przez transformację cyfrową, w którym zmianom ulegają łańcuchy wartości, produkty, usługi i modele biznesowe. Pojęcie

Przemysłu 4.0 oznacza zatem unifikację świata rzeczywistego maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu i technologii informacyjnej. Ludzie, maszyny oraz systemy IT automatycznie będą wymieniać informacje między sobą w toku produkcji także z pominięciem człowiek. Teraz w obrębie fabryki, ale później także i pomiędzy fabrykami, magazynami, elementami logistyki, pomiędzy nadawcą towaru lub usługi a odbiorcą. oraz w obrębie różnych systemów IT działających w przedsiębiorstwie. System ten z przemysłu, z fabryk przenosić się będzie także na inne sfery aktywności gospodarczej, aż w końcu dotrze także i zmieni zasady funkcjonowania ludzi, zmieni społeczeństwo. Postawnie „Cywilizacja 4.0”. Dlatego zachodząca na naszych oczach rewolucja jest fascynująca, ale może być i przerażająca! – uważa senator Adam Szejnfeld Moderatorem panelu pt. „Przemysł 4.0” był: Krzysztof Krystowski – prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, były wiceminister gospodarki, a prelegentami byli: prof. SGHdr hab. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, były senator RP, Tomasz Bujak – Prezes Zarządu Starhedge S.A., wiceprezes G-Energy S.A., Przemysław Cieszyński – członek Zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego, Radosław Kędzia –wiceprezes Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich, Witold Słowik – członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wiceminister rozwoju w latach2015-2018, Adam Szejnfeld – senator RP, zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, były wiceminister gospodarki, prof. Konrad Trzonkowski -dyrektor zarządzający ds. rozwoju biznesu w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.„Welconomy” to ogólnokrajowa konferencja, to spotkanie ambasadorów, profesorów, przedstawicieli największych Polskich organizacji gospodarczych, a także samorządowców i polityków, przedstawicieli rządu oraz parlamentu krajowego i gości z zagranicy. W tegorocznym spotkaniu udział wziął także senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, były wiceminister gospodarki. Tematem panelu była „Gospodarka 4.0”.


Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Adama Szejnfelda

64-920 Piła, pl. Konstytucji 3 Maja 7/4

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.comPoselSzejnfeld

www.twitter.comszejnfeld

www.instagram.com

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Komentarz

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)