epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Europa obywatelska – kolejne rozwiązania

Redaktor admin on 14 Marzec, 2019 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Podczas debaty Parlamentu Europejskiego w Strasburgu eurodeputowany Adam Szejnfeld wyraził poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej.
- Europejska Inicjatywa Obywatelska, to nie tylko instrument demokracji, ale także mechanizm na rzecz jednoczenia się obywateli Europy wokół idei, wokół sprawy, wokół jednego celu, choćby dlatego że, by powołać Komitet Obywatelski, potrzeba co najmniej siedmiu obywateli, z co najmniej siedmiu państw, którzy wspólnie potem zbiorą milion podpisów – powiedział europoseł, który konsekwentnie opowiada się za wzmocnieniem poczucia wspólnoty wśród mieszkańców Starego Kontynentu, proponując choćby wprowadzenie jednolitego dokumentu tożsamości dla wszystkich obywateli UE.

Europejska Inicjatywa Obywatelska jest instrumentem tzw. demokracji uczestniczącej, który pozwala obywatelom Unii Europejskiej proponować konkretne zmiany prawne w dziedzinach, w których Komisja Europejska może proponować nowe przepisy, takich jak przykładowo środowisko, rolnictwo, energia, transport czy też handel. Inicjatywa umożliwia obywatelom z różnych państw członkowskich zjednoczenie się wokół określonej sprawy, która jest bliska ich sercu.

- Bardzo się cieszę, że zgodnie z zaakceptowanymi zmianami, Parlament Europejski będzie obradował nad inicjatywami, które zostaną złożone. To bardzo ważny krok w kierunku wzmocnienia widoczności i siły oddziaływania tego instrumentu. Mam nadzieję, że w konsekwencji uda się również zwiększyć świadomość obywateli o istnieniu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej - dodał europoseł Adam Szejnfeld.

Eurodeputowany z Wielkopolski wyraził również poparcie dla dalszego uproszczenia istniejących procedur, co powinno się przełożyć na zwiększenie użyteczności Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej.

- Skodyfikowanie praktyki częściowej rejestracji inicjatyw; większe wsparcie dla organizatorów inicjatywy, między innymi za pośrednictwem internetowej platformy współpracy umożliwiającej udzielanie porad praktycznych i prawnych; zobowiązanie Komisji Europejskiej do uruchomienia centralnego systemu zbierania poparcia online, co oznacza stopniowe wycofanie systemów indywidualnych po 2022 r. – to najważniejsze zmiany, na które naciskał w szczególności Parlament Europejski – podkreślił europoseł Szejnfeld, zwracając uwagę na fakt, iż od wprowadzenia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej w kwietniu 2012 r. do Komisji Europejskiej wpłynęło ponad 70 inicjatyw, jednak wymagany milion podpisów udało się zebrać w przypadku zaledwie czterech inicjatyw.

***

Aby wystąpić z Europejską Inicjatywą Obywatelską, należy powołać Komitet Obywatelski składający się z co najmniej 7 obywateli UE zamieszkałych na stałe w co najmniej 7 różnych państwach członkowskich. Członkowie Komitetu Obywatelskiego muszą być obywatelami UE w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (18 lat z wyjątkiem Austrii, gdzie głosować można w wieku lat 16).

Europejskimi Inicjatywami Obywatelskimi nie mogą kierować organizacje. Niemniej jednak organizacje mogą promować lub wspierać proponowane inicjatywy, pod warunkiem że robią to z zachowaniem zasady pełnej przejrzystości.

Przed przystąpieniem do gromadzenia deklaracji poparcia Komitet Obywatelski musi zarejestrować swoją inicjatywę na oficjalnym portalu Komisji Europejskiej. Na zebranie podpisów organizatorzy mają rok czasu, licząc od dnia, w którym potwierdzona została rejestracja.

Oficjalny portal Komisji Europejskiej poświęcony Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=pl

Publikację pt. „Przewodnik: nowe prawo przysługujące obywatelom UE: Ty też możesz mieć wpływ na prawo UE!” można pobrać ze strony:

https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/d5c945cb-06ba-11e6-b713-01aa75ed71a1

#EuropejskaInicjatywaObywatelska #Europejczycy #ObywatelstwoUE #Obywatele #MojePrawa #Prawa #PrawaObywateskie #Demokracja #Integracja #KE #KomisjaEuropejska #PE #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #Bruksela #EPP #EPL #AdamSzejnfeld #PlatformaObywatelska #KoalicjaObywatelska #KoalicjaEuropejska

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)