Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Grozi nam Armagedon – senator Szejnfeld pisze do Premiera

Redaktor admin on 3 Styczeń, 2022 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Czwarta fala jeszcze nie minęła, a już zapowiadana jest piąta. W zakresie zachorowań ma być większa, od wszystkich dotychczasowych. Jeśli spełnią się te czarne prognozy Armagedon może dotknąć wszystkich pracodawców. Chodzi o masowe i długotrwale przebywanie pracowników na kwarantannach. W tej sprawie z pilną interwencją do premiera wystąpił senator Adam Szejnfeld.

Zgodnie z definicją prezentowaną przez Rząd, kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na koronawirusa. Co do zasady kwarantanna trwa 10 dni. Jednak w niektórych przypadkach okres ten może być dłuższy, np. wobec osób przebywających na kwarantannie w związku z zachorowaniem współdomownika.

Kwarantanna przeważnie zaczyna się po tym jak organ inspekcji sanitarnej skontaktuje się z osobą narażoną na zakażenie. Osoba ta zostaje wtedy poinformowana o okresie trwania kwarantanny, a jej dane zostają umieszczone w tzw. systemie EWP. Kwarantanna może jednak mieć zastosowanie także wtedy, kiedy osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu tej granicy, obowiązkową kwarantannę, trwającą 10 dni liczonych od dnia następującego po przekroczeniu granicy, ale także automatycznie, kiedy dana osoba dostanie skierowanie na test. Trwa ona wtedy aż do chwili uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 10 dni. Kwarantanna ma zastosowanie również i wtedy, kiedy dotyczy osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkującej z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Taka kwarantanna jest bardzo długa, ponieważ trwa przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 plus dodatkowo 7 dni po zakończeniu przez niego tej izolacji.
Powyższe rozwiązania są słusznym i ważnym elementem walki państwa z rozszerzaniem się epidemii, ale w swoich negatywnych konsekwencjach dotyka pracodawców, w tym przedsiębiorców. Szczególnie dotkliwe jest to dla mikroprzedsiebiorców i małych oraz średnich firm – uważa senator Adam Szejnfeld – ale problemem jest to, że pracownicy kierowani na kwarantannę, lub przebywający w odosobnieniu, nie wykonują w tym czasie swoich zadań zawodowych, czyli nie świadczą pracy, którą w ich zastępstwie muszą wykonywać inni pracownicy. Za to wszystko płaci nie państwo, lecz pracodawca. Jeszcze grosza sytuacja występuje w małych firmach, w których nie ma innych pracowników, którzy mogliby, nawet za dodatkową odpłatnością, zastąpić przebywających na kwarantannie. Wtedy, aby utrzymać ciągłość działalności przedsiębiorstwa, konieczne jest zatrudnienie innych osób, co pociąga za sobą podwójny koszt.  Wynagrodzenie z jednej strony stałego pracownika, a dodatkowo jeszcze pracownika zatrudnionego na zastępstwo. Jest to sytuacja niesprawiedliwa, bowiem to państwo jest powołane do walki z pandemią oraz finansowania tego zadania w ramach zbieranych podatków, a nie pracodawcy – podkreślił w swoim wystąpieniu do Premiera Adam Szejnfeld.
Jedną z możliwych form rozwiązania tego trudnego zagadnienia jest przejecie przez państwo obowiązku wypłaty wynagrodzenia tym pracowników, którzy na podstawie państwowych przepisów są zobowiązani przebywać na kwarantannie i z tego powodu nie świadczą pracy u swojego pracodawcy. Jeśli bowiem to państwo prawnie zobowiązuje w określonych sytuacjach obywatelom przebywać na kwarantannie to i samo to państwo powinno sfinansować realizację tego obowiązku. Właściwym podmiotem do tego mógłby być Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym senator Szejnfeld zwrócił się z takim postulatem do Premiera oraz do Ministra Rozwoju i Technologii.

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)