epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Kolej na kolej!

Redaktor admin on 15 Listopad, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Całkowity zwrot ceny biletu w przypadku opóźnienia pociągu wynoszącego dwie godziny – to jeden z najważniejszych elementów stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie rozszerzenia praw pasażerów kolei. – To krok w dobrą stronę, by zmniejszyć dysproporcje w stosunku do praw, które przysługują choćby pasażerom linii lotniczych – podkreślił podczas debaty w Strasburgu europoseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego.

W Unii Europejskiej prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym podlegają przepisom rozporządzenia nr 1371/2007. Niestety, niejednolite stosowanie przepisów w poszczególnych państwach członkowskich oraz słabe egzekwowanie zasad sprawiły, iż część przepisów pozostała martwa. Stąd właśnie nowa propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej, która ma na celu większe zbliżenie praw pasażerów w ruchu kolejowym do innych rodzajów transportu.

- Parlament Europejski proponuje zwiększenie poziomu rekompensat w przypadku opóźnień: 50% ceny bilety za opóźnienie powyżej 60 minut, 75% ceny za opóźnienie powyżej 90 minut i w końcu 100% ceny za opóźnienie powyżej 120 minut. Równie ważne są także ułatwienia dla osób podróżujących z wózkami dziecięcymi czy rowerami - dodaje eurodeputowany.

- Pozytywnie należy ocenić także propozycje dotyczące wcześniejszego powiadomienia o konieczności zapewnienia pomocy na stacjach osobom z niepełnosprawnością lub osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Ograniczenie tego wymogu z 48 do 12 godzin przed podróżą oraz jego całkowite zniesienie w przypadku stacji, na których dzienny ruch przekracza 10 000 pasażerów, to znaczące ułatwienie. Powinniśmy dążyć do tego, by zostało ono jak najszybciej wprowadzone w życie – podkreśla europoseł Szejnfeld.

- Przy tej okazji warto również przypomnieć, że transport koleją jest uważany za jeden z najprzyjaźniejszych dla środowiska, choćby z uwagi na niską emisję CO2 do atmosfery. Wzmocnienie praw pasażerów kolei to sposób na zachęcenie jeszcze większej liczby osób do wybrania właśnie tego bardziej ekologicznego sposobu przemieszczania się – podsumowuje eurodeputowany.  

Warto przypomnieć, iż już teraz każdy przedsiębiorca kolejowy (przewoźnik lub zarządca infrastruktury) jest zobowiązany do rozpatrzenia w ciągu 30 dni reklamacji zgłoszonej przez pasażera w związku z opóźnieniem pociągu, utratą połączenia, zniszczeniem bagażu czy też uszkodzeniem ciała. W przypadku otrzymania odpowiedzi odmowej lub braku jakiejkolwiek odpowiedzi, każdy pasażer ma możliwość zwrócenia się o pomoc w rozwiązaniu sporu do Rzecznika Praw Pasażera Kolei.

Więcej informacji na temat Rzecznika Praw Pasażera Kolei można znaleźć na stronie Urzędu Transportu Kolejowego:

https://www.utk.gov.pl/pl/rzecznik/rzecznik-praw-pasazera/12183,O-Rzeczniku.html

#Kolej #PodróżKoleją #Pociągi #PKP #Konsumenci #PrawaKonsumentów #OchronaKonsumentów #Konkurencja #MojePrawa #Obywatele #KomisjaEuropejska #Strasburg #Bruksela #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #Wielkopolska

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)