Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Konkurs „Jestem szefową”

Redaktor admin on 7 Maj, 2010 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfelda, członek kapituły konkursy „Sukces pisany szminką”, informuje, iż Radio PiN oraz BRE Bank, w ramach wspierania i promowania przedsiębiorczości kobiet, po raz drugi organizują konkurs pn. „Sukces Pisany Szminką – Bizneswoman Roku 2009”. Celem konkursu jest wyróżnianie przedsiębiorczych kobiet, przedstawienie kobiecych autorytetów oraz jednostek wspierających rozwój przedsiębiorczości kobiet w Polsce.

W konkursie mogą wziąć udział właścicielki firm, dyrektorki zarządzające oraz kobiety pełniące kluczowe role w przedsiębiorstwach. Aby przystąpić do konkursu należy wysłać w terminie do dnia 20 września 2010 r. formularz zgłoszeniowy. Wyłonienie Bizneswoman roku 2009 będzie przebiegać dwuetapowo. W pierwszym etapie, który będzie trwał do 18 września, partner programu – firma audytorska Dun and Bradstreet – dokona weryfikacji zgłoszeń pod kątem wskaźników finansowych firm reprezentowanych przez kandydatki. Na tym etapie zostanie wyłonionych maksymalnie 10 finalistek.

W drugim etapie trwającym do dnia 19 listopada 2010 r. zostanie wybrana Laureatka nagrody „Bizneswoman Roku 2009”. Wybór zostanie dokonany przez Jury Konkursu w składzie: Adam Szejnfeld – poseł na Sejm RP i były wiceminister gospodarki, dr Irena Eris – założycielka Laboratorium Dr Irena Eris, Henryka Bochniarz – prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich „Lewiatan”, Beata Jarosz – członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, Małgorzata Żak – prezes Fundacji Polsat, Grażyna Piotrowska-Oliwa, vice Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, dr Ewa Rumińska-Zimny – ekspert ONZ ds. Gender and Economy, Przemysław Gdański – członek Zarządu BRE Banku, Dariusz Grzywaczewski – prezes Zarządu Radia PiN.

Od 6 listopada 2010 r. do 16 listopada 2010 r. odbędzie się głosowanie online podczas którego internauci wybiorą spośród finalistek laureatkę nagrody specjalnej – „Nagroda Publiczności 2009”.
Zgłoszenia uczestniczek Konkursu i ich projekty będą oceniane wedle następujących kryteriów:
 pomysł, koncepcja i okoliczności powstania firmy,
 umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych/kryzysowych przy tworzeniu i rozwoju firmy,
 niezłomność i determinacja w dążeniu do osiągnięcia sukcesu,
 budowa silnej marki zarówno w kraju, jak i za granicą,
 wizja i strategia rozwoju firmy oraz konsekwentna realizacja celów,
 zdolność dostosowania słabych i mocnych stron firmy do istniejących szans i zagrożeń,
kluczowe czynniki sukcesu firmy,
 wyniki finansowe świadczące o stabilnym wzroście w dłuższym okresie,
 efektywność w pozyskiwaniu środków na rozwój firmy,
 efektywność podjętych inwestycji,
 podejmowanie twórczych i nowatorskich działań prowadzących do lepszego pozycjonowania firmy wobec konkurencji,
 wprowadzanie i stałe rozwijanie nowych produktów i usług,
 tworzenie w firmie kultury sprzyjającej innowacyjności,
 podstawowe zasady współpracy i etyki pracy,
 sposoby, narzędzia motywujące pracowników,
 Corporate Social Responsibility,
 aktywność w zakresie mecenatu kultury polskiej,
 aktywność w zakresie działalności charytatywnej.

Pomysłodawczynią i inicjatorką konkursu jest Olga Kozierowska, dziennikarka Radia PiN, autorka pierwszej audycji radiowej promującej przedsiębiorczość kobiet w Polsce.
Patronat nad konkursem objęli: PKPP „LEWIATAN” i Szkoła Negocjacji Grupa Training&Consulting.

Milena Jarzyna-Maliszewska
Asystentka posła Adama Szejnfelda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)