Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Medal poznańskiej uczelni dla Szejnfelda

Redaktor admin on 2 Marzec, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Medal „Za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego” to szczególne wyróżnienie jakie nadaje Uniwersytet w Poznaniu. Eurodeputowany Adam Szejnfeld został odznaczony medalem podczas Gala z okazji VII Dni Uniwersytetu Ekonomicznego, która odbyła się 26 lutego br. Uczelnia podziękowała posłowi Szejnfeldowi za pomoc w uzyskaniu funduszy na budowę nowoczesnego Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych. Dzięki nowej inwestycji nie tylko Uniwersytet Ekonomiczny, ale także akademicki Poznań powiększył swoją bazę dydaktyczną i naukową stając się jeszcze bardziej konkurencyjnym i atrakcyjnym miejscem do studiowania.

Niezbędna jest integracja nauk ekonomicznych, matematycznych i informatycznych, aby móc rozumieć zjawiska zachodzące w elektronicznej gospodarce i skutecznie nią zarządzać. Innowacyjność, także ta naukowa, techniczna i technologiczna, stały się, więc szansą i wyzwaniem dla Polski, dla przedsiębiorców i dla naukowców. Rozwój tych dziedzin nie jest jednak możliwy bez odpowiednio wykształconych kadr, bez ośrodków dydaktycznych i naukowych. Miejscem takiej integracji w kształceniu studentów oraz współpracy z praktyką gospodarczą w Wielkopolsce jest już „Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”Jestem niezmiernie zadowolony z tego, że dzięki wspólnym wysiłkom centrum jest już oficjalnie otwarte – uważa poseł Adam Szejnfeld.

Podczas uroczystości medale wyróżniono również rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, który odebrał z rąk Andrzeja Kraśnickiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego medal „Za Zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”. Wręczono również Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę i Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym pracownikom UE w Poznaniu. Na zakończenie Gali odbyło się widowisko grupy Wall Walkers “Energia zmian”.

***

Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych – najnowszy budynek Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu to miejsce do pracy i nauki dla 2,5 tysiąca studentów i pracowników naukowych. W gmachu przy ulicy Towarowej 55 znajduje się Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP. Inwestycja o wartości ponad 57 mln złotych została dofinansowana z funduszy unijnych kwotą 35,8 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia, uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego, znalazła się w wykazie Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Budynek dydaktyczny wraz z wyposażaniem przy ulicy Towarowej 55 powstał w odpowiedzi na zwiększającą się liczbę studentów oraz zapotrzebowanie na coraz bardziej nowoczesne sale. Znajdzie w nim siedzibę Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP z katedrami: Ekonomii Matematycznej, Informatyki Ekonomicznej, Logistyki Międzynarodowej, Technologii Informacyjnych. W części nadziemnej zaplanowano 26 sal dydaktycznych (3 sale audytoryjne, 12 sal wykładowych i 11 laboratoriów komputerowych) oraz 41 sal seminaryjno-konsultacyjnych. W części podziemnej znajduje się dwukondygnacyjny garaż zamknięty dla 103 samochodów oraz pomieszczenia techniczne.

Marta Łasak

asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)