Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Młodzi ekonomiści z Leszna w Brukseli

Redaktor admin on 9 Październik, 2014 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Budowania nowoczesnej i odbiurokratyzowanej gospodarki oraz wspieranie szeroko rozumianej przedsiębiorczości, to jest najważniejsze zadanie na najbliższe lata – uważa poseł Adam Szejnfeld, który spotkał się w Parlamencie Europejskim z grupą 40-u studentów ekonomii studiujących w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj spotkać się z młodymi Wielkopolanami zgłębiającymi tajniki ekonomii. Aby budować nowoczesną gospodarkę w Polsce, potrzebujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę, a w szczególności ludzi, którzy nie tylko wiedzą, jak działa rynek, ale potrafią się posługiwać narzędziami analiz i prognoz ekonomicznych. Te umiejętności są niezbędne zarówno w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem, działającym na rynku lokalnym, jak i w dużej, międzynarodowej korporacji – mówił poseł Szejnfeld.

Spotkanie w Parlamencie Europejskim było jednym z punktów programu wizyty leszczyńskich studentów w Brukseli, którzy przyjechali do stolicy Belgii, aby wziąć udział w warsztatach i seminariach zorganizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

W trakcie spotkania ze studentami eurodeputowany z Wielkopolski opowiedział o swojej dotychczasowej działalności w Parlamencie Europejskim, jak również przedstawił swoje priorytety na najbliższe lata – jednym z najważniejszych z nich będzie kontynuowanie dotychczasowej działalności posła na rzecz budowania nowoczesnej i odbiurokratyzowanej gospodarki oraz wspieranie szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Odpowiadając na pytania studentów, poseł Szejnfeld odniósł się również do aktualnych wyzwań ekonomicznych, przed którymi stoi obecnie Polski. Komentując powracające spekulacji na temat daty zastąpienia złotówki wspólną walutą euro, poseł podkreślił, że w Polsce konieczna jest poważna debata na ten temat, ponieważ państwa strefy euro dążą do zdecydowanego wzmocnienia systemu zarządzania wspólną walutę. Bez wątpienia Polska powinna aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat reformy strefy euro i dążyć do spełnienia kryteriów niezbędnych do przyjęcia wspólnej waluty, bo są one dobre dla finansów publicznych i gospodarki. Niemniej jednak sama decyzja o zastąpieniu złotówki euro powinna zapaść tylko wtedy, kiedy i strefa euro, i Polska będą na to gotowe.

Na zakończenie spotkania poseł Szejnfeld podziękował dyrekcji Instytut Ekonomii i Turystyki PWSZ w Lesznie oraz Wiesławowi R. Wilczkowiakowi za organizację przyjazdu leszczyńskich studentów do Brukseli oraz gorąco zachęcił do kontynuowania w przyszłości tej niezwykle ważnej inicjatywy.

***

Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne wydarzenie organizowane w Brukseli wspólnie przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz Komitet Regionów, we współpracy z przedstawicielstwami regionów i miast. Wydarzenie to stanowi niezwykle ważną platformę dyskusji na temat strategii inwestycyjnych państw członkowskich. W tym roku, w ramach 12-tej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, odbywającego się pod hasłem „Wspólny rozwój-inteligentne inwestycje dla ludzi”, niemal 6 tys. przedstawicieli europejskich miast i regionów spotkało się w Brukseli, aby wymienić poglądy na temat zreformowanej polityki spójności UE.

Źródło: Informacja własna oraz strona http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm.

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)