Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Mniej obowiązków dla przedsiębiorców

Redaktor admin on 11 Grudzień, 2013 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

freedigitalphotos.net

Kolejna deregulacja prawa gospodarczego w wykonaniu rządu PO. Tym razem chodzi zmniejszenie kosztów i biurokracji związanej z metkowaniem towarów. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Po wejściu ustawy w życie, przedsiębiorcy nie będą musieli obowiązkowo oznaczać ceną każdej sztuki towaru, który mają w swojej ofercie. Oznacza to rezygnację z obligatoryjnego metkowania towaru i poprzestanie na uwidocznieniu cen dla klientów.

Naklejanie cen na poszczególne towary albo jednostkowe opakowania, w których je umieszczono (tzw. metkowanie) zwiększa zaangażowanie personelu sklepu, a w konsekwencji przyczynia się do wzrostu cen, który jest rezultatem wykonywania dodatkowych, czasochłonnych czynności. Indywidualne oznaczanie ceną towaru jest szczególnie uciążliwe dla mikroprzedsiębiorców.

Należy podkreślić, że zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, wielu towarów już dzisiaj nie trzeba oznaczać ceną. Dotyczy to np. towarów o małych gabarytach, żywych zwierząt, roślin czy też niektórych towarów kosztujących mniej niż 5 zł. Ponadto, duże podmioty handlowe (hipermarkety i supermarkety) w praktyce nie stosują obowiązkowego naklejania ceny na produkcie, gdyż dysponują systemami umożliwiającymi stosowanie na ich oznaczanie kodów kreskowych. Natomiast czynność ta jest realizowana przez handlowców niedysponujących takimi systemami, czyli przez mikroprzedsiębiorców.

Nowe przepisy przewidują odstąpienie od określenia wykazu oraz cen poszczególnych towarów. Rozwiązania dotyczące ewentualnego reglamentowania rynku oraz ustalania cen na towary i usługi, szczególnie te, które mają podstawowe znaczenia dla konsumentów, będą znajdować się w ustawach dotyczących stanów nadzwyczajnych, czyli: ustawie o stanie klęski żywiołowej, o stanie wyjątkowym oraz w ustawie o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach podległości konstytucyjnym organom RP.

Zostanie także wprowadzone nowe pojęcie – „eksponowanie” cen, w tym cen jednostkowych. Chodzi o to, że cena towaru, co do zasady, powinna być tak uwidoczniona, aby kupujący nie miał żadnej wątpliwości, co do jej wysokości i prawdziwości, czyli aby nie musiał zadawać sprzedawcy dodatkowych pytań. Generalnie postulat ten można realizować bez nakładania na przedsiębiorców obowiązku oznaczania ceną poszczególnych towarów (z wyjątkiem przepisów szczególnych, dotyczących np. papierosów lub tytoniu do palenia). W związku z tym proponuje się wprowadzenie rozwiązań bardziej przyjaznych przedsiębiorcy i klientowi, np. stosowanie wywieszek cenowych lub form elektronicznych (cenniki elektroniczne). Powinno to być określone w przepisach wykonawczych do ustawy.

W projekcie ustawy wskazano, że sposób uwidoczniania cen towarów i usług, wykaz towarów, dla których eksponowanie ceny jednostkowej nie jest konieczne zostaną określone w rozporządzeniu ministra gospodarki.

Nowe przepisy zakładają także zmiany w innych ustawach, w tym np. w ustawie o transporcie drogowym – ustalanie cen urzędowych z przewozy taksówkami na terenie gminy będzie należało do rady gminy.

Proponowane rozwiązania wpisują się w działania deregulacyjne rządu. Efektem uproszczenia prawa cenowego będzie redukcja nadmiernych obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw handlowych, bez naruszenia interesów ekonomicznych konsumentów, wynikających z przysługującego im prawa do jasnych, jednoznacznych informacji o cenach produktów. Ocenia się, że nowe regulacje przyczynią się do większej elastyczności cen, a nawet ich obniżenia oraz redukcji kosztów działalności handlowej.

(Źródło: KPRM)

Marta Łasak

asystentka posła Adam Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)