Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Oszustwo na fałszywy dowód osobisty – dzialania A. Szejnfelda

Redaktor admin on 11 Lipiec, 2019 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Dowód kolekcjonerski – to powszechny sposób na oszustwa groźnych przestępców. Europoseł Adam Szejnfeld wielokrotnie występował o zakaz jego używania oraz wprowadzenie karalności tego procederu. Wreszcie cel ten ma być osiągnięty. W złączeniu prezentujemy wystąpienie europosła Szejnfelda w tej sprawie do Komisji Europejskiej.

Kradzież tożsamości, czyli celowe posługiwanie się danymi innej osoby, najczęściej w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, to przestępstwo wiążące się z dotkliwymi stratami dla ofiary. Dlatego tak ważne jest zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa dokumentów tożsamości, w szczególności dowodów osobistych.

W związku z tym uzasadniony niepokój budzi legalna dostępność na rynku państw członkowskich wysokiej jakości tzw. „dokumentów kolekcjonerskich”. Niestety, takie „dokumenty” są często nielegalnie używane do popełnia przestępstw, na przykład do zaciąganiu pożyczek i kredytów, najmu czy dzierżawy, albo innych zobowiązań. Dokonuje się na nie zakupów towarów lub usług, ale co najgorsze służą one też cyberprzestępczości, np. poprzez wyłudzanie duplikatów kart SIM, koniecznych do zalogowania się na kontach bankowych ofiary przestępstwa.

Prawo wytwarzania i legalnego obrotu tzw. „dokumentów kolekcjonerskich”, będących w rzeczywistości fałszywymi dokumentami tożsamości, jest procederem trudnym do zrozumienia i zaakceptowania! Uznać to należy za zagrożenie dla ochrony europejskich obywateli przed ryzykiem kradzieży tożsamości. Godzi w prawa konsumentów i zasady uczciwości na konkurencyjnym na rynku. Zagraża też instytucjom finansowym, w tym sektorowi bankowemu.

W związku z tym zwracam się z pytaniem, czy Komisji Europejska planuje, także we współpracy z państwami członkowskimi, zbadać ten proceder i zapobiec opisanym powyżej karygodnym sytuacjom?

Biuro Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.comPoselSzejnfeld

www.twitter.comszejnfeld

www.instagram.com

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)