Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Perła w koronie – Centrum Symulacji Medycznych.

Redaktor admin on 5 Luty, 2021 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Non scholae sed vitae discimus – nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia – tymi słowy wita studentów Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile. Stan polskiego szkolnictwa wyższego i nauki oraz plany rozwojowe uczelni były przedmiotem rozmowy senatora Adama Szejnfelda z jej rektorem, prof. dr hab. Donatem Mierzejewskim. Senator Szejnfeld zapoznał się też działalnością jednego z najnowocześniejszych w kraju Centrum Symulacji Medycznych, które jest perłą w koronie pilskiej uczelni.

Centrum Symulacji Medycznych PUSSD w Pile robi niebywałe wrażenie. Sądzę, że każda uczelnia w Polsce kształcąca medyków wręcz obowiązkowo powinna mieć takie laboratorium praktycznego wdrażania pozyskanej teoretycznie wiedzy – mówił senator Szejnfeld po zapoznaniu się ze szczegółami procesu dydaktycznego oraz wykorzystania najnowocześniejszych technik i technologii na potrzeby kształcenia lekarzy i personelu medycznego.

Centrum Symulacji Medycznych to najnowszy projekt pilskiej uczelni. Działa w PUSS dopiero od marca 2019 roku. Symulacja medyczna jest jedną z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych metod nauczania postępowania praktycznego w różnych stanach zdrowia, choroby i zagrożenia życia. Studenci szkoły mają możliwość ćwiczenia postępowania wobec przypadków skomplikowanych i rzadkich, oraz sprawdzenia wiedzy i umiejętności praktycznych w warunkach wiernie oddających środowisko szpitalne, klinicznych. Wszystko to odbywa się w bezpiecznym środowisku, w którym popełnienie błędu nie powoduje krzywdy pacjenta. W CSM znajdują m.in.: tzw. pracownie wysokiej wierności – wyposażone w kompletny sprzęt audiowizualny (komputery, kamery, monitory itd.) do odtwarzania, rejestracji i analizy procesu dydaktycznego oraz zaawansowane symulatory z oprogramowaniem, umożliwiającym odtwarzanie mechanizmów fizjologicznych ludzi (np. krwawienie, oddychanie, tętno, płacz itp.). Dzięki temu wyposażeniu i specjalnie przeszkolonym wykładowcom – trenerom, studenci mogą przećwiczyć i nauczyć się postępowania w wielu sytuacjach klinicznych, od najprostszych do bardzo skomplikowanych.

****

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile ma już ponad 20 lat i jest największą uczelnią publiczną w północnej Wielkopolsce. Od wielu lat prowadzi kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Priorytetem uczelni jest łączenie teorii akademickiej z wiedzą praktyczną, służy temu między innymi rozbudowa kampusu akademickiego, w którym znajduje się m.in. Centrum Symulacji Medycznych i Centrum Fizjoterapii.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)