Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

PO, i PSL, i Lewica i… PiS!

Redaktor admin on 19 Luty, 2021 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

I PO, i PSL, i Lewica i… PiS. Parlamentarzyści wielu partii i środowisk politycznych zebrali się na wspólnym posiedzeniu zintegrowani interesem wspólnym, interesem Wielkopolski. Posiedzenie zorganizował Wielkopolski Zespół Parlamentarny, którego wiceprzewodniczącym jest senator Adam Szejnfeld. Posiedzenie prowadził poseł Tomasz Nowak, przewodniczący Zespołu, gościem natomiast był Marek Wożniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego. Tematem była sprawa obcięcia dla Województwa Wielkopolskiego środków finansowych z funduszy Polityki Spójności w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Podczas posiedzenia, marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak, przedstawił kluczowe kwestie dotyczące umniejszenia środków finansowych dla Wielkopolski a także obaw, z których wynika potrzeba wsparcia przez wszystkich ludzi dobrej woli. Najbardziej interesującą kwestią jest tabela środków podziałów finansowych, które regiony otrzymają do dyspozycji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Obecnie trwają konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje pieniądze z funduszy europejskich na lata 2021-2027. Chcę mieć pewność, że zanim usiądziemy do stołu negocjacyjnego, kwota ta nie zostanie jeszcze rozdzielona i przypisana poszczególnym regionom – mówił marszałek Woźniak.

Adam Szejnfeld podkreślił, że przy każdej okazji warto mocno akcentować brak zgody na to, żeby w naszym kraju nadal obowiązywało podejście partyjne do realizowania obowiązków wobec państwa. Rząd dzisiaj jest PiS, wczoraj był budowany przez inne partie, jutro będzie tworzony przez inne, ale państwo jest jedno, to samo i nadal będzie funkcjonowało bez względu na partyjne bary rządzących. Podobnie społeczeństwo jest jedno, jeden jest naród. Nie wolno zatem po partyjnym uważaniu rozdzielać pieniądze. Na to zgody nie może być i dlatego powinniśmy bez względu na to, jakie partie polityczne reprezentujemy, podchodzić do tych rzeczy racjonalnie, zdroworozsądkowo, a przede wszystkim uczciwie. Jeśli Wielkopolska ma dostać mniej pieniędzy, ale zgodnie z oczywistymi przejrzystymi kryteriami to przyjmiemy to z pokorą, ale jeśli większe, to mamy prawo ich oczekiwać. Dopóki nie będzie jasności co do zasad, kryteriów i ich wag, to wszystkie regiony w Polsce, mają prawo mieć wątpliwości co do słuszności projektowanego podziału – podnosił na spotkaniu senator Szejnfeld.

Popieram wniosek głębokiego zainteresowania tematem ponad podziałami politycznymi – rozpoczęła swoją wypowiedź posłanka Jadwiga Emilewicz. Odnosząc się do uwag wspomnianych przez marszałka Woźniaka, posłanka Emilewicz zapewniła, że żadne polityczne ręczne rozlokowanie środków nie miało miejsca. Potwierdziła również rozłożenie procentowe środków a konkretnie, że 25% całej dostępnej kwoty będzie podlegało procesowi negocjacji w ramach kontraktu programowego. Ministerstwo Funduszy uznało, że te 25% musi być bardziej ukierunkowane na konkretne regiony mające swoje specyficzne potrzeby, kłopoty i trudności a strumienie środków powinny być dostosowane do takich potrzeb. Posłanka Emilewicz poinformowała, że mamy rezerwę powyżej 7 mld zł i zapewniała marszałka Wożniaka, że z tej kwoty na pewno niemała część przypadnie dla województwa Wielkopolskiego.

Małgorzata Janyska zaprezentowała apel do Premiera Mateusza Morawieckiego wystosowany przez Wielkopolski Zespół Parlamentarny, jak również wyraziła swoje niezadowolenie wobec braku konsultacji z samorządowcami nawet na etapie przygotowywania samej metodyki do rozdziału tych środków. Takie postępowanie budzi obawy, że ten proces może nie być uczciwy wobec wielu podmiotów. Posłanka Janyska apelowała: Wszyscy powinniśmy wystosować ten apel, bo to nasz obowiązek. Musimy zrobić to dla następnych pokoleń.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)