Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Podnosimy poprzeczkę światowego dobrobytu

Redaktor admin on 20 Marzec, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W Europe stawiamy sobie ważne cele, ciągle w Unii podnosimy poprzeczkę dla rozwoju dobrobytu, już nie tylko swojego, ale także całego świata. Co z tego wynika? Co należy planować na przyszłość? Jakie osiągamy efekty i… czy w ogóle je osiągamy? Poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rozwoju (DEVE) Parlamentu Europejskiego, zwrócił się w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Jest to związane z podejmowaniem nowych Zrównoważonych Celów Rozwojowych ONZ na przyszłość. Należy pamiętać, że świat jest obecnie zupełnie inny niż w 2000 r., kiedy opracowywane zostały Millenijne Cele Rozwojowe. Globalne wyzwania dnia dzisiejszego wymagają nowego planu, który zbliży do siebie Północ z Południem oraz Zachód ze Wschodem – podkreślił eurodeputowany z Wielkopolski, który w swoim wystąpieniu zapytał Komisję, jakie wnioski płyną z realizacji Milenijnych Celów Rozwojowych oraz czy w związku z nowymi Zrównoważonymi Celami Rozwojowymi planowana jest reforma europejskiego systemu pomocy.

W 2015 r. mija termin zakończenia realizacji Milenijnych Celów Rozwojowych, które przyniosły postęp na wielu frontach, np. udało się doprowadzić do spadku śmiertelności wśród matek i dzieci (m. in. w Egipcie, Libii, Ruandzie) oraz ograniczyć liczbę zgonów spowodowanych malarią, HIV/AIDS i gruźlicą (m.in. w Republice Południowej Afryki, Zimbabwe). Dzięki podjętym działaniom, osiągnięcie ambitnego celu zmniejszenia o połowę liczby osób cierpiących z powodu głodu staje się coraz bardziej realistyczne (np. w Chinach ten cel został osiągnięty w 2012 roku). Pozostaje jeszcze wiele problemów, z którymi musi poradzić sobie społeczność międzynarodowa. Unia Europejska, jako największy na świecie ofiarodawca pomocy rozwojowej i humanitarnej, ma tutaj do odegrania kluczową rolę – zaznaczył poseł Szejnfeld.

Milenijne Cele Rozwoju (ang. Millennium Development Goals, MDG) zostały przyjęte w Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 państw na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku. Osiem Milenijnych Celów stanowi zobowiązanie społeczności międzynarodowej do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia i edukacji, walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego, a także zbudowania globalnego partnerstwa między narodami na rzecz rozwoju.

Już od kilku lat Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych pracują nad ustaleniem Zrównoważonych Celów Rozwojowych, tj. nowych ram współpracy, które będą charakteryzować się szerszym horyzontem zaplanowanych działań oraz perspektywą do 2030 roku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace nad nowymi celami powinny zostać zakończone w ciągu najbliższych miesięcy.

Źródło: informacja własna oraz https://www.polskapomoc.gov.pl/Milenijne,Cele,Rozwoju,53.html

Hanna Łuczkiewicz

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)