Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Podwójna inauguracja

Redaktor admin on 19 Październik, 2014 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

To była szczególna uroczystość. 18 października 2014 r. odbyła się uroczysta wspólna inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile. Rektor Wyższej Szkoły Biznesu dr Ireneusz Adamczak poinformował zebranych o zawiązaniu współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy i utworzeniu nowego Wydziału Gospodarki i Techniki, dzięki czemu na pilskiej uczelni będzie można uzyskać tytuł inżyniera. W uroczystości udział wziął poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfeld.

Zarówno dla studentów WSB, jak i słuchaczy UTW był to niezwykle ważny dzień. Tym bardziej, że najstarsza pilska uczelnia wyższa ciągle się rozwija i dostosowuje swoją ofertę do potrzeb rynku, a także problemów z niżem demograficznym. Dlatego też uczelnia zawiązała współpracę z bydgoską Wyższą Szkołą Gospodarki w zakresie możliwości uczenia nowych kierunków, a także możliwością kontynuowania nauki na drugim stopniu studiów.

Rektor dr Adamczak poinformował, że w lipcu 2014r. zawarte zostały dwa porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy a Wyższą Szkołą Biznesu w Pile. Z dniem 1 sierpnia 2014r. utworzone zostały w Pile dwie jednostki międzyuczelniane pod nazwą: Międzyuczelniane Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń w Pile oraz Międzyuczelniane Centrum Kształcenia Pedagogiczna – Metodycznego w Pile. Zadaniem Międzyuczelnianego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń w Pile jest organizacja studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń specjalistycznych umożliwiających zainteresowanym słuchaczom pozyskiwanie w nowoczesnej formie dodatkowej wiedzy, doskonalenie i uzupełnienie posiadanej wiedzy, a także przekwalifikowanie się lub zmianę zawodu. Zadaniem Międzyuczelnianego Centrum Kształcenia Pedagogiczna – Metodycznego w Pile będzie organizacja studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych dla nauczycieli i środowiska oświatowego, umożliwianie uzyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, a także wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Źródło: inf. własna oraz www.wsb.pila.pl/

Marta Łasak

asystentka posła do Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)