Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Podwójne zastosowanie…

Redaktor admin on 25 Listopad, 2014 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Podejmując działania na rzecz uszczelnienia systemu kontroli handlu produktami i technologiami podwójnego przeznaczenia, czyli o przeznaczeniu cywilnym, które mogą zostać wykorzystywane dla celów wojskowych, trzeba zwracać szczególną uwagę na to, aby nadmiernymi obciążeniami – prawnymi lub proceduralnymi – nie zaszkodzić rozwojowi gospodarczemu państw Europy oraz ważnemu procesowi internacjonalizacji naszych małych i średnich przedsiębiorstw - podkreślił poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Handlu Międzynarodowego, w trakcie debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu nt. wyrobów podwójnego zastosowania.

Kontrola handlu międzynarodowego produktami, które mogą mieć podwójne zastosowanie to w obecnych czasach bardzo trudne zadanie. Nie sprzyja temu nie tylko łatwość – mimo wielu barier, kontroli i nadzoru – prowadzenia handlu, ale przede wszystkim rozwój technik i technologii, które z założenia mają mieć bardzo uniwersalne zastosowanie i właściwie tylko od użytkowników zależy ich faktyczne przeznaczenie i wykorzystania – uważa eurodeputowany z Wielkopolski.

Szacunek dla wolności i budowanie międzynarodowego bezpieczeństwa wymaga jednak od nas tworzenia przepisów i procedur w ramach nowoczesnego i skutecznego systemu kontroli handlu produktami i technologiami podwójnego zastosowania po to, aby produkty te nie były wykorzystywane do bezprawnej represji wobec obywateli, czy też agresji na inne państwa lub narody. Wszystko to musi dotyczyć także nowoczesnej myśli naukowej, a szczególnie efektów badań i rozwoju sprzedawanych podmiotom trzecim – mówił A. Szejnfeld.

Trzeba jednak, podejmując te słuszne działania, uważać, aby nie szkodzić rozwojowi gospodarczemu państw Unii Europejskiej, konkurencyjności Europy oraz ważnej internacjonalizacji naszych małych i średnich przedsiębiorstw – zastrzegł poseł Adam Szejnfeld.

W trakcie debaty podkreślono, kosztowne i czasochłonne procedury uzyskiwania przez europejskich eksporterów licencji i zezwoleń na wywóz określonych wyrobów może bardzo szybko negatywnie odbić się na konkurencyjności europejskiego przemysłu w porównaniu z producentami spoza Europy. Stąd również apel do Komisji Europejskiej, aby inicjatywom podejmowanym na poziomie Unii Europejskiej towarzyszyły działania na rzecz wzmocnienia i ujednolicenia globalnych standardów kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania.

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)