Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Pojednanie polsko – niemieckie

Redaktor admin on 15 Czerwiec, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Chociaż od zakończenia II wojny światowej minęło już ponad 65 lat, wydarzenia z tamtego okresu dalej budzą sporo kontrowersji. Poseł Adam Szejnfeld spotkał się 12 czerwca br. z przedstawicielami Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, w tym przewodniczącym Dariuszem Pawłosiem. Podczas spotkania została przedstawiona dotychczasowa działalność Fundacji, perspektywy jej działania na przyszłość oraz plany związane z archiwum, jakie podczas dotychczasowej działalności zebrała Fundacja.

Jednym z tematów rozmowy posla Szejnfelda i przedstawicieli władz Fundacji była przyszłość archiwum Fundacji. Swe zasoby archiwalne (relacje, zdjęcia, dokumenty z epoki) Fundacja wykorzystuje realizując szereg projektów edukacyjnych, wystawienniczych i wydawniczych. Są to projekty kierowane głównie do szerokiego kręgu młodych odbiorców w Niemczech, Austrii i oczywiście w Polsce. Fundacja zrealizowała już sześć wystaw ukazujących losy Polaków pod okupacją niemiecką. Największa z nich, zatytułowana „Zachować pamięć. Praca niewolnicza i przymusowa obywateli polskich na rzecz Trzeciej Rzeszy” została zaprezentowana już w 20 niemieckich i 18 polskich miastach. W samych Niemczech obejrzało ją ok. 300 tys. osób, a kolejne miasta czekają na tę ekspozycję. FPNP wydała też kilkanaście publikacji historycznych i popularno-naukowych, zawierających m.in. relacje i wspomnienia Polaków poszkodowanych w drugiej wojnie światowej (zarówno w j. polskim, jak i niemieckim oraz angielskim). Fundacja organizuje lekcje historii dla młodzieży polskiej i, co jeszcze ważniejsze, młodzieży niemieckiej i amerykańskiej (z Fundacją People to People), warsztaty historyczne dla polsko-niemieckich grup, konkursy, międzynarodowe konferencje i spotkania naukowe.

Niestety ze względu na to, że Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” jest organizacją non-profit, koszty, jakie ponosi przy utrzymaniu tego archiwum przewyższają ostatnio kwotę, jaką posiada na swoje istnienie. Dlatego też przewodniczący Dariusz Pawłoś oraz poseł Adam Szejnfeld rozmawiali na temat rozwiązania tego problemu.

***

Fundacja “Polsko-Niemieckie Pojednanie” Powstała w 1991 r. w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy rządem RP i RFN. Jest organizacją non profit, działa na rzecz ofiar prześladowań nazistowskich i polsko-niemieckiego dialogu. Prowadzi działalność społeczną, humanitarną i edukacyjną. Wypłaty niemieckich świadczeń finansowych dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych Trzeciej Rzeszy, niesienie pomocy żyjącym ofiarom nazizmu, zabiegi na rzecz zachowania pamięci oraz zbliżenia pomiędzy Polakami i Niemcami – tym Fundacja “Polsko-Niemieckie Pojednanie” zajmuje się już od 18 lat. Od 2009 roku Fundacja “Polsko-Niemieckie Pojednanie” jest realizatorem programu dokumentacyjnego “Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”, zainicjowanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest stworzenie bazy danych, zawierającej wszystkie możliwe do uzyskania informacje o ofiarach i prześladowaniach niemieckich wobec obywateli polskich w latach 1939-1945.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)