Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Północna Wielkopolska najlepsza na poznańskiej Gali WRPO

Redaktor admin on 16 Maj, 2014 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Piła oraz Powiat Pilski docenione na Gali Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego za lata 2007-2013. W trakcie gali marszałek województwa wręczył nagrody i wyróżnienia w konkursie beneficjentów WRPO – „Gwiazdy Wielkopolskie”. Gmina Piła została doceniona, jako najbardziej aktywny samorząd w Północnej Wielkopolsce, natomiast Powiat Pilski otrzymał nagrodę w kategorii „Nowoczesna infrastruktura” za projekt „Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście – Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego”. W konkursie przyznano jedną nagrodę główną oraz nagrody dodatkowe dla najlepszych projektów w kategoriach: Nowoczesna infrastruktura, Przyjazne środowisko, Profesjonalna ochrona zdrowia i opieka społeczna oraz Atrakcja turystyczna i kulturalna. W uroczystości uczestniczyli zarówno samorządowcy jak i parlamentarzyści z całej Wielkopolski, w tym także poseł Adam Szejnfeld, który nie krył zadowolenia z sukcesów naszego subregionu.

Nagrodę główną – Supergwiazdę – przyznano spółce Warter za realizację projektu „Budowa elektrowni wodnej Tarnowski Młyn na rzece Gwda”. Projekt został również najwyżej oceniony w kategorii „Przyjazne środowisko”. Inwestycję zlokalizowano w Fabryce Tektury w Tarnowskim Młynie w gminie Tarnówka (powiat złotowski), a jej przedmiotem było wybudowanie Małej Elektrowni Wodnej na stopniu Tarnowski Młyn o mocy 0,5 MW. Statuetkę w imieniu spółki odebrał dyrektor Henryk Bednarek.

W kategorii „Nowoczesna infrastruktura” przyznano nagrodę dla Powiatu Pilskiego za projekt „Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście – Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego”. Przedsięwzięcie zakładało kompleksową przebudowę ciągu dróg powiatowych od Ujścia do Rudy. Dzięki inwestycji zdecydowanie poprawiło się skomunikowanie pięciu gmin w powiecie: gminy Wyrzysk, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Kaczory i Ujście.

Laureatem kategorii „Profesjonalna ochrona zdrowia i opieka społeczna” został projekt „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu” zrealizowany przez Powiat Gostyński. Inwestycja obejmowała remont oraz doposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu. Rozbudowano i zmodernizowano sale operacyjne i zabiegowe wraz z pracownią mammograficzną. W kategorii „Atrakcja turystyczna i kulturalna” Kapituła Konkursu przyznała nagrodę za projekt Stowarzyszenia Wielkopolan Bona Fide „Festiwal Polish Guitar Academy”. Polegał on na organizacji recitali, koncertów kameralnych, happeningów, warsztatów, koncertów dla rodzin z dziećmi, koncertów plenerowych. Festiwal był realizowany jednocześnie w kilkunastu miastach w Wielkopolsce. Jednym z wydarzeń zrealizowanych w ramach festiwalu był happening gitarowy przed poznańskim Ratuszem, podczas którego wspólnie zagrało 250 gitarzystów.

Ponadto, w związku z jednakową liczbą głosów oddanych na dwa projekty w kategoriach Nowoczesna infrastruktura i Atrakcja turystyczna i kulturalna, skutkujących przeprowadzeniem ponownego głosowania wśród najwyżej punktowanych inwestycji, członkowie Kapituły postanowili przyznać dodatkowe wyróżnienie dla Powiatu Ostrzeszowskiego za projekt „Przebudowa ciągu drogowego: nr 5577P Międzybórz – Szklarka Myślniewska, nr 5578P Kuźnica Myślniewska – Kobyla Góra i nr 5581P Kobyla Góra – Słupia” (kategoria Nowoczesna infrastruktura) oraz dla Powiatu poznańskiego za projekt „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego” (kategoria Atrakcja turystyczna i kulturalna).

Kapituła postanowiła przyznać również dodatkowe wyróżnienia samorządom najbardziej aktywnym w podregionach Wielkopolski, pod względem liczby projektów zrealizowanych w ramach WRPO 2007-2013. Głównym kryterium oceny stanowiła liczba umów podpisanych przez samorządy w ramach WRPO 2007-2013, w podziale na podregiony. Dodatkowe kryterium stanowiła łączna wartość pozyskanego dofinansowania. Na podstawie tych kryteriów postanowiono wyróżnić: Miasto Kalisz, Gminę Miejską Turek, Powiat Kościański, Gminę Piła, Gminę Swarzędz i Miasto Poznań. Dodatkowo przyznano wyróżnienie miastu Leszno, czwartym w Wielkopolsce pod względem liczby inwestycji zrealizowanych w ramach WRPO 2007-2013, drugim w podregionie leszczyńskim, przy czym łączna wartość pozyskanego przez Leszno dofinansowania przewyższa inwestycje Powiatu Kościańskiego.

źródło: inf. własna oraz www.umww.pl

Marta Łasak

asystentka posła Adam Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)