Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Polska południowa w Parlamencie Europejskim

Redaktor admin on 12 Grudzień, 2016 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Spotkania posła Adama Szejnfelda z delegacjami przyjeżdżającymi do Brukseli albo Strasburga z Wielkopolski to norma, ale często jest także gościem innych regionów. Tym razem na rozmowę zaprosili go przedstawiciele Śląska, Małopolski i Opolszczyzny – Unia Europejska, dzięki funduszom strukturalnym, jak również Planowi Junckera, stwarza wiele możliwości rozwoju dla polskich przedsiębiorców. Cieszę, że przy okazji Państwa wizyty w Brukseli, mamy okazję porozmawiać o tak ważnym temacie, jak wsparcie dla małych i średnich firm oraz polskich samorządów – powiedział poseł Adam Szejnfeld, witając w Parlamencie Europejskim delegację z trzech regionów Polski południowej. W spotkaniu wziął udział także pan premier Jerzy Buzek.

Samorządowcy oraz urzędnicy odwiedzili Parlament Europejski w ramach wizyty studyjnej pt. „Plan Junckera: jakie korzyści niesie przedsiębiorcom?” zorganizowanej przez Dom Polski Południowej, który służy jako reprezentacja makroregionu Polski Południowej w Unii Europejskiej.

Plan Inwestycyjny dla Europy, zwany również Planem Junckera, to przygotowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach – szeroko rozumianej infrastrukturze i sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

- Efektywne wykorzystanie środków dostępnych w ramach budżetu na lata 2014-2020 oraz w ramach Planu Junckera to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją dzisiaj polskie samorządy. Nie chodzi bowiem o samo wydawanie pieniędzy, to oczywiście nie jest problem. Najważniejsze jest ich rozważne zainwestowanie tak, aby korzyści z nich płynące mogły służyć następnym pokoleniom - podkreślił europoseł Szejnfeld podczas rozmowy z gośćmi z południowej Polski.

W czasie spotkania eurodeputowany z Wielkopolski przedstawił również delegatom z Małopolski, Opolszczyzny i Śląska, czym dokładnie zajmuje się Komisja Handlu Międzynarodowego, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisja Rozwoju, których jest członkiem, a także omówił inicjatywy podejmowane przez Parlamentu Europejski w obszarze związanym z MŚP.

***

By móc uzyskać finansowanie z Planu Junckera projekty muszą być uzasadnione z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia, a także zgodne z polityką Unii Europejskiej w takich obszarach jak ochrona środowiska, rozwój infrastruktury, tworzenie miejsc pracy czy poprawa konkurencyjności gospodarki europejskiej. Musza być także zgodne z zasadą pomocniczości oznaczającą, że ich realizacja bez wsparcia z UE nie byłaby możliwa, przynajmniej w określonym czasie lub pożądanej skali.

Nie istnieją ograniczenia co do wielkości projektów. O wsparcie można ubiegać się zarówno dla projektów realizowanych w jednym państwie członkowskim (lub kandydującym) UE, jak i dla projektów transgranicznych.

Więcej informacji można uzyskać na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego:

https://www.bgk.pl/samorzady/fundusze-i-programy/plan-junckera-europejski-fundusz-na-rzecz-inwestycji-strategicznych/

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)