Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Poseł z Polski i ambasador z Korei – rozmowy w PE

Redaktor admin on 6 Czerwiec, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Korea Południowa jest bardzo ważnym partnerem politycznym, a przede wszystkim gospodarczym Unii Europejskiej, w tym i Polski. Z tych powodów należy nie tylko podtrzymywać, ale i rozwijać wzajemne kontakty i współpracę. Temu zadaniu poświęcone było spotkanie w Brukseli posła do Parlamentu Europejskiego, Adama Szejnfelda, Stałego Sprawozdawcy ds. Stosunków Handlowych Unia Europejska – Korea Południowa, z Ambasadorem Ahn Chong-ghee, Szefem Misji Republiki Korei przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Rozwój wymiany handlowej, wzajemna ochrona inwestycji, szersza współpraca na niwie naukowej oraz w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i rozwoju, ale także zwiększanie na przykład wymiany turystycznej, to ważne cele, na jakie powinniśmy postawić nacisk we wzajemnej współpracy – powiedział poseł Szejnfeld, witając w Parlamencie Europejskiej nowego ambasadora Korei Południowej, Pana Ahn Chong-ghee.

Oczywiście oczkiem w głowie i nas, w Unii Europejskiej, ale mam nadzieję i Państwa, w Korei Południowej, jest analiza efektów wdrażania umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią i Koreą Południową. Jako stały Sprawozdawca Parlamentu Europejskiego zajmuje się tą problematyką w sposób szczególny. Wiem, że storna koreańska nie jest zadowolona z powodu wyraźnego wzrostu unijnego eksportu do Korei i powstałego deficytu w wymianie handlowej po stronie koreańskiej. Jednocześnie jednak wiele branż i sektorów unijnego przemysłu zgłasza do mnie swoje zastrzeżenia co do jakości i zgodności z treścią umowy w zakresie realizacji zobowiązań strony koreańskiej. Głosy krytyki podnoszą m.in. przedstawiciele przemysłu maszynowego, elektronicznego, samochodowego, farmaceutycznego, czy kosmetycznego. Widać więc, że przed nami wiele ważnych kwestii do omówienia i załatwienia – mówił na spotkaniu poseł Adam Szejnfeld.

Spotkanie eurodeputowanego z Wielkopolski z ambasadorem Korei Południowej było okazją do omówienia szeregu istotnych tematów dla Brukseli i Seulu. Wśród nich znalazła się m.in. kwestia włączenia do umowy o wolnym handlu między Unią a Koreą rozdziału dotyczącego ochrony inwestycji. Jest to szczególnie wrażliwy temat z uwagi na negocjowaną obecnie przez Unię Europejską umowę handlową ze Stanami Zjednoczonymi (TTIP), w przypadku której mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem (ISDS) stał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów porozumienia.

- Nie ulega wątpliwości, iż umowa TTIP jest największym wyzwaniem dla Unii Europejskiej w zakresie prowadzonej polityki handlowej. To, jaki uda nam się osiągnąć rezultat, szczególnie w zakresie ochrony inwestycji i rozwiązywania sporów między inwestorem a państwem, będzie miało wpływ na inne umowy handlowe, także na tę zawartą z Koreą Południową.

Rozmówcy zgodzili się również, iż oprócz uzgodnienia kwestii dotyczących ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów, konieczne jest również osiągnięcie porozumienia, co do sposobu traktowania towarów wyprodukowanych w specjalnej strefie przemysłowej Kaesŏng, położonej nie na terenie Korei Południowej, lecz na terytorium Korei Północnej. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach tego obszaru korzystają z taniej siły roboczej z Korei Północnej, ale z kapitału i technologii Korei Południowej. Dlatego nie wiadomo, czy umowa Unii z Koreą Południowa powinna dotyczyć towarów z Kaesŏng, czy też nie.

Umowy o wolnym handlu są korzystne dla unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Komisja Europejska wyliczyła na przykład, że umowy handlowe, które Unia Europejska negocjuje obecnie z krajami trzecimi mogą zwiększyć unijne PKB nawet o 2%, czyli o 250 mld euro. Tak poinformowała komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem, prezentując roczny raport o realizacji umowy o wolnym handlu z Koreą Płd. Z raportu wynika, że 14%, czyli około 31 mln miejsc pracy w Unii Europejskiej, zależy od eksportu do krajów trzecich, a wzrost wartości eksportu o miliard euro przyczynia się do stworzenia około 14 tys. nowych miejsc pracy. Od 2011 r. natomiast, w ciągu trzech lat obowiązywania umowy o wolnym handlu eksport z UE do Korei wzrósł aż o 35%. To dowód na to, jak dobrze państwom Unii służą umowy o wolnym handlu z państwami trzecimi.

****

Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą Południową weszła w życie 2011 r. Przewiduje ona stopniowe zniesienie praktycznie wszystkich barier taryfowych pomiędzy stronami, wielu barier pozataryfowych, a także wzajemne zwiększenie dostępu do rynków w zakresie inwestycji i świadczenia usług. Dotychczasowe statystki oraz dane makroekonomiczne przekonują, iż umowa ta jest korzystna dla obu stron, a wymiana handlowa dóbr i usług w 2014 roku wyniosła rekordowe 100 miliardów euro. Co więcej, porozumienie to przyczyniło się do znacznego zbliżenia Unii Europejskiej i Korei, dzięki czemu możliwe jest pogłębienie naszej współpracy w wielu dziedzinach gospodarki, ale nie tylko, także badań, edukacji i kultury czy turystyki.

Hanna Łuczkiewicz

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)