Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Potrzeba nadzwyczajnych rozwiązań – pisze senator Szejnfeld do Premiera

Redaktor admin on 3 Marzec, 2022 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Trwa wojna w Ukrainie. Tworzy to sytuację nadzwyczajną, potrzebne są zatem i nadzwyczajne rozwiązania. I dla obywateli, i dla organizacji pozarządowych, i dla przedsiębiorców, pracodawców, i dla samorządów terytorialnych, i dla wszystkich, którzy są zaangażowani na rzecz pomocy Ukrainie i jej obywatelom. W katalogu licznych postulatów można przykładowo wskazać następujące – napisał do premiera Morawieckiego senator Adam Szejnfeld:

  1. Regulacja statusu uchodźców. Chodzi o to, aby osoby przybywające na teren RP z terenu objętego wojną w momencie przekroczenia granicy mogły od razu uzyskać statut uchodźcy, co eliminowałoby potrzebę potwierdzenia potem tego w centrum recepcyjnym.
  2. Oświata. Samorządy powinny mieć możliwość realizowania dodatkowych zadań oświatowych na własnym terenie. Ze względu na przyjęcie wielu dzieci i młodzieży, wzrastać będą bowiem zobowiązania organizacyjne oraz wydatki samorządowe na realizację zadań oświatowych. Środki na ten cel powinny być kierowane z rezerwy subwencji oświatowej, która powinna w tym celu być przez rząd zwiększona.
  3. Opieka zdrowotna. Należy stworzyć prawne i finansowe możliwości finansowania usług medycznych wykonywanych na rzecz uchodźców. Powinno to dotyczyć zarówno opieki POZ, lekarzy rodzinnych oraz opieki nocnej i świątecznej oraz szpitalnej, za które płacić powinno NFZ.
  4. Zatrudnienie i opieka społeczna. Powinno się całkowicie ułatwić i uprościć zasady zatrudnienia uchodźców przybyłych do Polski. Każdy kto wjedzie do naszego kraju powinien być od razu uprawniony do podejmowania pracy. To korzystne i ważne, tak dla samych uchodźców i ich rodzin – co jest najważniejsze – jak i dla kraju oraz polskich pracodawców i przedsiębiorców.
  5. Zakwaterowanie. Na razie wydaje się, że większość przybyłych do Polski uchodźców otrzymuje miejsca noclegowe lub możliwość zakwaterowania na dłużej od rodzin, osób prywatnych, samorządów, przedsiębiorców… Stan ten nie będzie mógł się jednak utrzymywać zbyt długo. Niezależnie od tego, jeśli liczba uchodźców niebezpiecznie się zbliży do masy krytycznej, bez rozwiązań podjętych przez państwo, nie będzie można ludzkimi silami podołać tej sytuacji. Dlatego rząd musi w trybie pilnym kompleksowo i systemowo uregulować kwestię kwater dla napływających uchodźców.
  6. Finansowanie zadań pomocowych realizowanych przez JST. Należy bardzo szybko, wręcz natychmiast wprowadzić możliwość wykorzystania przez samorządy środków pochodzących z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będące następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Poza tym należy dać samorządom, na określonych zasadach prawnych, możliwość przeznaczania na pomoc, wsparcie, edukację, leczenie czy zakwaterowanie uchodźców, środków finansowych także i z innych źródeł własnych, również na przykład z tzw. „kapslowego”.

Wiele spośród tych postulatów zgłaszają samorządowcy. Senator Szejnfeld zapytał zatem Premiera, czy podziela te głosy i czy będą one przedmiotem pozytywnych prac rządu. Jeśli tak, to w jakim czasie można się spodziewać ich realizacji.

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#WojnaWUkrainie #Ukraina #Polska #Piła #Wielkopolska #Wojna #Pokój #NigdyWięcej #SolidarnośćZUkrainą #SolidarniZUkrainą #UE #UniaEuropejska #ParlamentEuropejski #EPP #EPL #Solidarność #PlatformaObywatleska #KoalicjaObywatelska #WolnaUkraina #wojnanaukrainie #Polish #Poland

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)