Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Prawo własności a prawo łowieckie.

Redaktor admin on 19 Styczeń, 2021 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Święte prawo własności jest w Polsce konstytucyjnie chronione, lecz mimo to często jest naruszane, nawet przez ustawodawcę. Tym razem stało się to w ustawie Prawo łowieckie, co zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. By dostosować prawo do Konstytucji Senat postanowił zmienić przepisy ustawy. Sprawozdawcą i odpowiedzialnym za ustawę został senator Adam Szejnfeld.

Zaproponowana przez trzy połączone komisje Senatu ustawa, reprezentowana w imieniu wnioskodawców przez senatora Adama Szejnfelda, poszerza prawo właściciela gruntu do uzyskania od Związku Łowieckiego odszkodowania za szkody łowieckie o przypadki, w których żądający odszkodowania właściciel czy posiadacz odmówił wcześniej zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających wyrządzonym szkodom, jeżeli szkody te nie pozostawały w związku przyczynowym z tą odmową. Do tej pory bowiem właściciel tracił takie prawo nawet wtedy, kiedy jego odmowa nie miała wpływu na powstanie szkody, czyli kiedy nie występował związek przyczynowy pomiędzy tą szkodą a odmową właściciela – wyjaśnia senator Adam Szejnfeld.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 48 pkt 3 Prawa łowieckiego, który to rozstrzyga, jest niezgodny z art. 64 ust. 2, w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Art. 48 pkt 3 prawa łowieckiego przewiduje bowiem, że odszkodowanie nie przysługuje posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów, jeśli nie wyrazili oni zgody na budowę urządzeń lub realizację zabiegów zapobiegających szkodom, i to w każdym przypadku, nawet wtedy, kiedy brak zgody nie miał żadnego wpływu na powstanie szkody – tłumaczy senator Ziemi Pilskiej.

Konstytucja w przytoczonym wcześniej przez senatora art. 64 ust. 2 odnosi się do prawa własności, chroni je, a w art. 31 ust. 3 ustanawia zasadę proporcjonalności ingerencji ustawodawcy w sferę praw obywatela, w tym oczywiście w prawo własności. Są tam ważne, określone kryteria takie jak:

  • bezpieczeństwo państwa,
  • porządek publiczny,
  • ochrona środowiska,
  • ochrona zdrowia,
  • ochrona moralności publicznej,
  • ochrona wolności i praw innych osób

przy jednoczesnym zachowaniu kryteriów proporcjonalności sensu stricto, przydatności i konieczności. Trybunał Konstytucyjny uznał zatem art. 48 pkt 3. Prawa łowieckiego za niezgodny z konstytucją, gdyż w tym przypadku wyżej wspomniane kryteria nie zostały spełnione. Przepis zwalnia bowiem dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego z odpowiedzialności za szkodę także wtedy, kiedy nie było związku przyczynowego pomiędzy brakiem zgody właściciela, posiadacza gruntów a powstałą i wyrządzoną szkodą – uzasadniał w Senacie potrzebę zmian senator Szejnfeld.

Senat podzielił te argumenty i w głosowaniu przyjął rekomendowaną przez senatora Adama Szejnfeld ustawę. Teraz zajmie się nią Sejm.

Anna Karmowska,

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7/4

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697; NIP 766-101-33-22

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)