Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Przyszłość kopalni i elektrowni Adamów – konferencja A. Szejnfelda

Redaktor admin on 24 Styczeń, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Trudna sytuacja m.in. mieszkańców miasta Turek, oraz pracowników kopalni i elektrowni w Pątnowie, związane z przyszłością Kopalni Węgla Brunatnego Adamów oraz Elektrowni Adamów była tematem konferencji prasowej Adama Szejnfelda, posła do Parlamentu Europejskiego, która odbyła się dzisiaj, w dniu 24 stycznia w Koninie. W konferencji udział wzięli także posłanka Irena Tomasza-Zesiuk z Turku oraz poseł Tomasz Nowak z Konina.
Przepisy ochrony środowiska Unii Europejskiej nakazują zakończenie działalności elektrowni, które nie spełniają wymogów środowiskowych. Do takich zalicza się m.in. Elektrownia Adamów, która bazuje na zasobach węgla brunatnego z Kopalni Węgla Brunatnego Adamów. Rząd skutecznie prowadząc przed laty rozmowy z Brukselą wynegocjowały okres karencji, czyli przedłużenia działalności kopalni i elektrowni do końca 2017r. Dzięki temu jest jeszcze czas dla podjęcia i zrealizowania koniecznych działań, w tym inwestycji. Ze względu jednak na to, iż Elektrownia Adamów jest jedynym źródłem energii dla miasta Turek, potrzebne byłoby dalsze przedłużenie derogacji jeszcze ok. dwa lata, na co nie chce zgodzić się Komisja Europejska – tłumaczył podczas konferencji poseł Adam Szejnfeld.
Ten dodatkowy czas dałby szansę na lepsze przegotowanie się kopalni, elektrowni oraz władz samorządowych do procesu tworzenia nowych miejsc pracy dla osób, które stracą je w wyniku planowanego a koniecznego zamknięcia kopalni i elektrowni. Dałby także pewność, iż na czas zostanie zrealizowana nowa inwestycja w elektrociepłownię, która ma zabezpieczyć w energię miasto Turek. Sprawa przedłużenia jednak derogacji jest wyjątkowo trudną. Dlatego nie chciałbym nadmiernie rozbudzać nieograniczonych nadziei. – dodał poseł Szejnfeld.
Decyzja, którą podjął Komisarz ds. Środowiska w sprawie Elektrowni Adamów wynika z Dyrektywy 2010/75/UE. Niestety, elektrownia Adamów przekracza dopuszczalne standardy emisyjne związane z ochroną środowiska naturalnego. W związku z powyższym władze samorządowe w Turku powinny już wcześniej traktować datę 31.12.2017 r., jako wiążącą dla ich działań osłonowych i zabezpieczających dostawy ciepła dla miasta Turek oraz całego powiatu tureckiego – mówiła posłanka Irena Tomasza-Zesiuk.
Wiedza, że elektrownia będzie musiała być zamknięta funkcjonuje od około dziesięciu lat. Ok. dwóch lat temu przedstawiciele Zarządu ZE PAK zorganizowali spotkanie z ówczesnymi samorządowcami uświadamiając im pilną konieczność podejmowania działań inwestycyjnych w związku z planowanym zakończeniem pracy Elektrowni Pątnów. Działa ona bowiem nie tylko na węglu i technologii niespełniających europejskich norm, ale też nie nadaje się, z racji wieku, do modernizacji. Pracuje już bowiem od roku 1964. – mówił poseł Tomasz Nowak.
Uważam, że są wystarczające powody ekonomiczne, gospodarcze, społecznie a nawet ekologiczne, by zapewnić możliwość dalszej pracy elektrowni i kopalni – uważa europoseł Adam Szejnfeld.
Oczywiście, nie chodzi o zniesienie derogacji i zakazu pracy zespołu, ale o wydłużenie derogacji do roku 2019. Twierdzę, że przemawia za tym interes społeczny – konieczność zapewnienie nowego źródła energii dla miasta Turek, oraz przygotowania nowych kilku tysięcy miejsc pracy dla pracowników kopalni i elektrowni; ekonomiczny i gospodarczy – działalność zespołu kopalni i elektrowni jest nadal ekonomicznie efektywna i będzie tak jeszcze przez kilka następnych lat; ekologiczny – zakończenie działalności w roku 2017 a nie w roku 2019 skutkować będzie pozostawieniem w wyrobisku ok. 9 mln ton węgla, co nie jest zgodne, ani ze sztuką górniczą, ani z ekonomią, ani z zasadami ochrony środowiska. Wyrobisko bowiem powinno być zupełnie sczerpane, a następnie poddane rekultywacji – mówił podczas konferencji poseł Adam Szejnfeld.
Poza kryteriami, o których mówiłem wcześniej uważam, iż są także argumenty prawne dla przyjęcia stanowiska korzystnego dla pracowników spółki oraz mieszkańców Turku. Chodzi o błędną w mojej ocenie interpretację prawną przepisów Dyrektyw przez władze UE. Jeśli moglibyśmy przekonać do tego stanowiska Komisję Europejską, to być może otworzyłaby się droga do przesunięcia terminy zamknięcia działalności elektrowni i kopalni – uzupełnił poseł Adam Szejnfeld.
Posłowie Platformy Obywatelskiej poinformowali na konferencji prasowej, iż nadal będą podejmowali działania zmierzające do zmiany stanowiska władz w Brukseli i dopuszczenia kolejnego okresu derogacji dla kopalni i elektrowni w Adamowie.
***
Elektrownia Adamów składa się z 5 bloków o mocy 120 MW (łącznie 1750 MWt w paliwie) i prowadzi eksploatację od 1964 r. Praca i okres eksploatacji Elektrowni Adamów są ściśle powiązane z eksploatacją KWB Adamów – lokalną kopalnią węgla brunatnego o specyficznych właściwościach, które zostały uwzględnione przy projektowaniu Elektrowni Adamów. W dn. 1.01.2013 r. KWB Adamów dysponowała 33 mln ton węgla rzeczywistego do wydobycia, przy czym wydobycie roczne wynosi ok. 4,5 mln ton. Wariant optymistyczny przewiduje, że do końca 2017r. wydobycie wyniesie 24 mln ton węgla. Gdyby działalność zamknąć w roku 2017 w kopalni pozostałoby około 9 mln ton węgla do zagospodarowania. Natomiast, gdyby działalność Elektrowni Adamów była prowadzona do końca 2019 r. nadwyżka w postaci w/w 9 mln zostałaby niemal w pełni wykorzystana na potrzeby elektrowni. W tym czasie powinna zostać zrealizowana inwestycja budowy nowej ciepłowni na potrzeby miasta Turek oraz przeprowadzony taki proces restrukturyzacji zatrudnienia, by stworzyć nowe miejsca pracy dla zwalnianych pracowników. Aby to było możliwe, konieczne jest przyznanie przez Komisję Europejską Elektrowni Adamów derogacji ograniczonego czasu funkcjonowania – 32.000 godzin, zamiast obecnej derogacji 17.500 godzin.
Marta Łasak
asystentka posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda
www.szejnfeld.pl
www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)