Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Rozwój nauki, aktywizacja seniorów oraz inwestycje w lotnisko

Redaktor admin on 24 Luty, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Budowa nowoczesnego Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku w całej Polsce oraz dalsze działania na rzecz rozwoju lotniska w Pile, to tylko niektóre informacje, jakie podano na konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 23 lutego br. w Biurze Parlamentarnym Platformy Obywatelskiej w Pile. W konferencji udział wzięli: poseł Adam Szejnfeld, senator Mieczysław Augustyn, prezydent Piły Piotr Głowski, starosta pilski Mirosław Mantaj oraz przewodniczący Rady Miasta Piły Rafał Zdzierela.

I. Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Dzięki staraniom posła Adam Szejnfelda Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu powiększy się o nowoczesne Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych. Cieszę się, ze mogłem pomóc w realizacji tego programu. Niezbędna jest bowiem integracja nauk ekonomicznych, matematycznych i informatycznych, aby móc rozumieć zjawiska zachodzące w elektronicznej gospodarce i skutecznie nią zarządzać. Innowacyjność, także ta naukowa, techniczna i technologiczna, stały się więc szansą i wyzwaniem dla Polski, dla przedsiębiorców i dla naukowców. Rozwój tych dziedzin nie będzie jednak możliwy bez odpowiednio wykształconych kadr, bez ośrodków dydaktycznych i naukowych. Miejscem takiej integracji w kształceniu studentów oraz współpracy z praktyką gospodarczą może być w Wielkopolsce „Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” – powiedział poseł Adam Szejnfeld. Centrum, które powstanie przy ul. Towarowej będzie służyć do kształcenia przyszłych informatyków oraz specjalistów od gospodarki elektronicznej i międzynarodowej. Ma mieć powierzchnię około 13 tys. m kw. oraz pięć kondygnacji naziemnych. Wewnątrz mają znajdować się sale wykładowe, seminaryjne, laboratoryjne, a także siedziba centrum konferencyjnego. Pod powierzchnią będzie znajdować się dwupoziomowy parking. W centrum będzie mogło się uczyć dwa tysiące studentów, a pierwsze zajęcia dydaktyczne mają rozpocząć się w 2014 roku. Orientacyjny koszt planowanej inwestycji wynosi ponad 72 mln zł. Będzie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

II. 2012 rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Podczas ostatniego posiedzenia Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Twórcą i sprawozdawcą uchwały był senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych. W uchwale czytamy „W Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, pragnąc podkreślić znaczenie edukacji dla rozwoju i wykorzystania potencjału starszego pokolenia Polaków oraz wskazać na ogromną rolę, jaką odgrywają seniorskie organizacje samopomocowe, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Obejmujący dziś już 350 uniwersytetów i ponad 100 tysięcy członków ruch społeczny jest prawdziwym fenomenem na skalę europejską, niemającym sobie równego pod względem bogactwa działalności i inicjatyw. Funkcjonują one w oparciu o społeczną pracę wielu tysięcy wolontariuszy, poświęcających swój czas i energię dla dobra i rozwoju innych seniorów. Obchody Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku staną się z pewnością istotną częścią wydarzeń związanych z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Senat Rzeczypospolitej Polskiej będzie wspierać działania Komitetu Organizacyjnego Obchodów, zwłaszcza przygotowanie pierwszego krajowego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

III. Przejecie kolejnych gruntów pilskiego lotniska

Rada Powiatu Pilskiego zadecyduje o przejęciu kolejnych gruntów pilskiego lotniska. Chodzi o nieruchomości byłego lotniska wojskowego w Pile o łącznej powierzchni 114,795 ha, m.in. o teren obejmujący schronohangary w zachodniej i północnej części lotniska oraz o grunty na północ i południe od betonowej drogi startowej, a także kilka działek po wschodniej stronie drogi kołowania. Powiat Pilski w celu założenia i rozpoczęcia działalności lotniska użytku publicznego nabył umową darowizny w dniu 27 listopada 2009 r., od Skarbu Państwa nieruchomości, oznaczone, jako działki nr 167/7 i 170 o ogólnej powierzchni 179,2291 ha. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego został zmieniony załącznik nr 1, w którym teren lotniska Piła został zwiększony do powierzchni 294,0241 ha. Dzisiejsza uchwała Rady Powiatu w Pile będzie kolejnym krokiem na drodze do całkowitego przejęcie na mienie Powiatu Pilskiego pozostałych nieruchomości byłego lotniska wojskowego w Pile, w tym zabudowanych schronami samolotowymi, jako niezbędnych przy realizacji celu, jakim jest założenie i rozpoczęcie działalności lotniska cywilnego użytku publicznego w Pile.

IV. Pierwsze ważne inwestycje na pilskim lotnisku.

Miasto Piła od roku aktywnie uczestniczy w procesie rozwoju pilskiego lotniska. W najbliższych dniach Prezydent Miasta Piły przygotuje propozycję zmiany w budżecie na rok 2012, która umożliwi wsparcie Powiatu Pilskiego w zakresie zagospodarowania lotniska w Pile. Głosowanie odbędzie prawdopodobnie podczas sesji w marcu 2012. Przekazana kwota przeznaczona będzie w pierwszej kolejności na oświetlenie Centralnej Płaszczyzny Postoju Samolotów (CPPS). Kolejne działania dotyczyć będą ogrodzenia części lotniskowej. Inwestycje te w znaczący sposób podniosą poziom bezpieczeństwa podczas startów i lądowań oraz podczas postoju samolotów na terenie lotniska. Przedsięwzięcia te będą też pierwszymi na długiej drodze rewitalizacji pilskiego lotniska i pełnego przystosowania go ruchu lotnictwa cywilnego.

V. Uroczysta Sesja Rady Piły

W tym roku z okazji Dnia Miasta Piły 4 marca 2012 r. odbędzie się Uroczysta Sesja Rady Miasta Piły.

Z tej okazji będzie miało miejsce wiele precedensów:

  • pierwszy raz uroczysta sesja Rady Miasta odbędzie się w niedzielę. W dotychczasowej historii odrodzonego samorządu, od momentu wprowadzenia do Statutu Miasta Piły dnia 4 marca jako Dnia Miasta, sesje uroczyste, których termin przypadałby na niedzielę, odbywały się w innym terminie.
  • pierwszy raz uroczysta Sesja Rady Miasta nie rozpocznie się o 12.00, lecz o 12.30. Jest to konsekwencja zorganizowania sesji w niedzielę. Zwyczajowo, uroczystą sesję poprzedza Msza Św. odprawiana w parafii, na terenie której znajduje się ratusz (Parafia pw. Św. Rodziny, godz. 11). Przesunięcie godziny rozpoczęcia sesji umożliwi dotarcie na czas zainteresowanym.
  • pierwszy raz uroczysta sesja Rady Miasta będzie – wzorem wielu innych miast – faktycznie sesją, a nie uroczystym spotkaniem radnych. Do tego celu wykorzystano ustawowy tryb powiadamiania radnych. Będę też zapadać prawomocne uchwały, sesja będzie protokołowana i towarzyszyć jej będzie prawna ochrona.
  • pierwszy raz referat okolicznościowy podczas uroczystej sesji Rady Miasta Piły wygłosi osoba duchowna. Pochodzący z Piły ksiądz Robert Kulczyński, salezjanin, wygłosi referat pt. “Zarys historii lotnictwa pilskiego w latach 1910 – 1945”.
  • pierwszy raz program uroczystej Sesji Rady Miasta Piły nie przewiduje nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Piły. Związane jest to z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyznawania honorowych wyróżnień Miasta Piły.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)