Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Rząd konsekwentny w deregulacji prawo

Redaktor admin on 27 Lipiec, 2011 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld zaprezentował w dniu 26 lipca br. w Sejmie w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej stanowisko PO wobec rządowego projektu ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców, zwanej ustawą deregulacyjna II. Ustawa jest kontynuacją zakrojonej na niespotykaną skalę w okresie ostatniego dwudziestolecia w Polsce, procesu deregulacji polskiego prawa dotyczącego wszystkich obywateli, w tym przedsiębiorców – mówił w Sejmie poseł Adam Szejnfeld. Będę chciał zakończyć pracę nad tą ustawą nawet w sierpniu tak, aby mogła ona zostać uchwalona  jeszcze w bieżącej kadencji Parlamentu – powiedział przewodniczący Adam Szejnfeld.

 

Ustawa deregulacyjna II. przewiduje redukcję obowiązków informacyjnych dla firm oraz ograniczenia barier administracyjnych, z których przykładowo można wskazać na następujące propozycje:

 

 • wydłużenie terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego pracowników,
 • skrócenie terminu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS z 10 lat do lat 5,
 • zniesienie obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B,
 • umożliwienie organizacjom pracodawców i pracobiorców występowanie do Ministra Finansów o dokonanie ogólnej interpretacji podatkowej,
 • zmiana w zakresie obligatoryjnego ogłaszania sprawozdań w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 • zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatników informacji o odprowadzanych składkach do ZUS i NFZ,
 • skrócenie okresu przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych z 10 lat do lat 5,
 • rozszerzenie możliwości składania określonych dokumentacji drogą elektroniczną,
 • obniżenie opłaty skarbowej za wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych.

 

Projekt został skierowany do ostatecznego dopracowania przez Komisję Przyjazne Państwo kierowanej przez posła Adama Szejnfelda. Będę chciał zakończyć pracę nad tą ustawą nawet w sierpniu tak, aby mogła ona zostać uchwalona  jeszcze w bieżącej kadencji Parlamentu – powiedział przewodniczący Adam Szejnfeld.

 

Projekt ustawy jest kontynuacją ustawy deregulacyjnej I. oraz innych działań Rządu i Platformy Obywatelskiej, w tym największego zbioru ustaw deregulacyjnych podjętych w ostatnich latach w postaci „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”, zwanego „Pakietem Szejnfelda”. W wyniku dotychczasowych inicjatyw legislacyjnych przyjęto już setki korzystnych dla przedsiębiorców i obywateli rozwiązań. Spośród nich warto przypomnieć m.in. następujące:

 

 1. Zamiana kultury zaświadczeń na kulturę oświadczeń,
 2. Ustanowienie domniemanie uczciwości podatników,
 3. Uchwalenie specustawy o odpowiedzialności urzędniczej,
 4. Radykalne ograniczenie zakresu kontroli,
 5. Ustanowienie zasady: „Zgłoś i działaj”,
 6. Wprowadzenie zawieszania działalności gospodarczej,
 7. Nowe prawo Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
 8. Ustanowienie upadłości konsumenckiej,
 9. Zmniejszenie reglamentacji administracyjnej, a więc ograniczenie zezwoleń, pozwoleń, licencji, itp…
 10. Rozszerzenie wiążących interpretacji prawa,
 11. Rozszerzenie uproszczonej księgowości,
 12. Zniesienie walutowość prawa dewizowego,
 13. Obniżenie kapitału założycielskiego spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych,
 14. Zniesienie prawa ścigania przedsiębiorców i menadżerów z urzędu (słynny art. 585 Ksh),
 15. Wprowadzenie przepisów umożliwiających przekształcenia firm jednoosobowych i spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego,
 16. Wprowadzenie elektronicznego „zero okienka”,
 17. Ustanowienie „e-sądów”,
 18. Wprowadzenie prawa składania w urzędach kopi dokumentów,
 19. Zniesienie przymusu przekształcania spółek cywilnych w spółki prawa handlowego,
 20. Wprowadzenie leasingu konsumenckiego,
 21. Wprowadzenie ulgi inwestycyjnej w wysokości 400.000 zł,
 22. Zwolnienie z VAT przy obrocie poniżej 150.000 zł,
 23. Likwidacja kaucji gwarancyjnej w wysokości 250.000 zł,
 24. Trzykrotnie skrócono termin zwrotu VAT ze 180 dni do 60 dni,
 25. Uproszczenia w składaniu PIT przez Internet oraz przesyłaniu faktur drogą elektroniczną,

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

 

 

 

 

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)