Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Schetynówka – Szejnfeldówka

Redaktor admin on 4 Lipiec, 2009 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Co najmniej z trzech powodów cieszę się, że mogę brać udział w dzisiejszej uroczystości. Po pierwsze dlatego, że widzę, iż podjęte prawie dwadzieścia lat temu plany przekształcenia Laskowa w wieś letniskowa są realizowane. W pierwszej kadencji wydzieliliśmy i uzbroiliśmy tereny pod budownictwo letniskowe, a potem położyliśmy wodociągi. Następne kadencje kontynuowały kolejne ważne zadania. Dzisiaj oddajemy natomiast ważną inwestycję – drogę z prawdziwego zdarzenia łączącą Laskowo z Chodzieżą i Szamocinem. Taka kontynuacja powinna być cechą nie tylko samorządu, ale i dobrze funkcjonującej władzy w państwie. Po drugie cieszę się dlatego, że mogę być ministrem w rządzie, dla którego nie tylko wielkie miasta i ogromne inwestycje są ważne, lecz także te realizowane w małych miasteczkach i na wsiach. Służą temu między innymi takie programy jak „Orlik 2012”, tzw. schetynówki, czy ostatnio wprowadzone rozwiązanie – fundusze sołeckie. I po trzecie cieszę się, że mogłem miejscowym władzom we wszystkich ostatnio podejmowanych inwestycjach pomóc, a nic tak nie raduje, jak namacalne efekty takiej pomocy – mówił na otwarciu nowo oddawanej drogi wiceminister Adam Szejnfeld, poseł Ziemi Pilskiej.

Uroczystość otwarcia blisko 5 km drogi łączącej Szamocin, poprzez wieś Laskowo, z drogą powiatową w Nadolniku i dalej z Chodzieżą, która odbyła się w dniu 4 lipca to kolejna w Polsce zakończona budowa drogi w ramach programu tzw. schetynówek. Wybudowana za ponad 3,6 mln złotych droga to wielkie udogodnienie dla mieszkańców wsi Laskowo ale nie tylko. Piękne i czyste jeziora oraz okoliczne lasy ściągają w ten zakątek ludzi z Piły, Chodzieży, Czarnkowa, ale też z Poznania i Bydgoszczy. Wielu gości każdego roku odwiedza to urokliwe miejsce także z zagranicy, szczególnie z Niemiec i Holandii. Wieś jest już bowiem znanym miejscem rekreacji i wypoczynku dla cegło subregionu. Do tej pory jednak nie maiła dobrego połączenia drogowego, co było bardzo poważną barierą rozwoju. Teraz będzie już inaczej.

Podczas uroczystości otwarcia burmistrz Szamocina Eugeniusz Kucner podkreślił zasługi pierwszego burmistrza Szamocina a obecnego wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda w nadaniu tej wsi charakteru letniskowego. „On pierwszy odkrył Laskowo dla turystyki i wypoczynku – mówił – i to dzięki pomocy Adama Szejnfelda w pozyskaniu dofinansowania budowy ta droga mogła powstać. A trzeba podkreślić, że dofinansowanie wyniosło 1,6 mln zł, więc blisko połowę kosztów”

Dokonując otwarcia drogi wiceminister Adam Szejnfeld podziękował władzom Miasta i Gminy Szamocin za kontynuację wcześniej podjętych decyzji oraz pogratulował dobrych efektów wykonanych robót. Niektórzy znając zaangażowanie Adama Szejnfelda w pomoc na rzecz miasta i gminy Szamocin nazywają już dopiero co oddaną drogę wiejską „szejnfeldówka”. Jakby nie była nazywana – schetynówka, szejnfeldówka, kucnerówka – to najważniejsze jest że będzie służyła rozwojowi wsi Laskowo – śmiał się z doniesień minister Szejnfeld.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)