Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Problem nie tylko Poznania i Wielkopolski.

Redaktor admin on 1 Październik, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Pandemia koronawirusa zbiera swoje negatywne żniwo wśród większości sektorów i branż polskiej gospodarki, ale w sposób szczególny dotknęła branżę targowo-wystawienniczą oraz branże pokrewne. W Polsce jest wiele firm organizujących imprezy targowe, a jedną z nich są słynne w Europie i na całym świecie Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) – napisał w swoim wystąpieniu do premiera senator Adam Szejnfeld, swojego czasu przewodniczący Rady Programowej Wielkopolskiej Wystawy Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Senator Szejnfeld wnosi do premiera o to, aby rząd pilnie przygotował środki osłonowe oraz dodatkowe instrumenty wsparcia dla firm tego sektora.

Panująca pandemia doprowadziła do dramatycznej sytuacji w polskiej branży targowej. Grozi ona ekonomicznymi, gospodarczymi i społecznymi negatywnymi skutkami nie tylko dla przedsiębiorstw targowych ich pracowników, ale może wywołać też falę bankructw firm współpracujących z branżą targową i wystawienniczą. Sytuacja taka skutkowałaby upadkiem całej gałęzi tego przemysłu, który miał do tej pory silną pozycję nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Stan ten jest o tyle groźny, że na tę gałąź przemysłu składają się nie tylko przedsiębiorstwa targowe, ale także bardzo wiele branż pokrewnych, współpracujących z organizatorami wystaw i targów. Na przykład operatorzy obiektów targowych, firmy świadczące usługi projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych, firmy usług logistyki, transportu i spedycji targowej, a także dostawcy wielu innych jak usługi estradowe, nagłośnieniowe, czy dostawców nowoczesnych technik i technologii wykorzystywanych na imprezach targowych. Wszystkie one to w zasadzie polskie mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy – czytamy w piśmie senatora Szejnfelda do premiera.

Co bardzo ważne, z branżą targową bezpośrednie powiązanie posiadają także przemysł koncertowy, konferencyjny oraz hotelarski, zwłaszcza ten o podwyższonym standardzie usług (tzw. hotele biznesowe). Wszystkie te firmy współtworzą system naczyń powiązanych, w którym, jeśli nie działa jedno ogniwo, to negatywne skutki odbijają się i na pozostałych.

Niestety, pomoc, jaką polskiej gospodarcze, przedsiębiorcom i ich pracownikom, przygotował i wprowadził rząd uchwalonymi do tej pory ustawami zwanymi „tarczami” w sposób niewystarczający wyszła na przeciw potrzebom przemysłu targowego i co gorsza, w zasadzie wcale nie wsparła branż pokrewnych współdziałających z branżą targową.

Z tych też powodów senator Adam Szejnfeld zwrócił się z do premiera z postulatem, aby rząd uwzględnił postulaty pracowników i przedsiębiorców oraz stowarzyszeń i izb gospodarczych pilnie przygotowując środki osłonowe oraz instrumenty wsparcia tych ważnych dla gospodarki narodowej przedsiębiorstw.

Anna Karmowska

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7/4

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)