Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szamocin…. Senator często tu wraca.

Redaktor admin on 11 Marzec, 2021 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Senator Adam Szejnfeld z ogromnym sentymentem odwiedza miasto, gdzie rozpoczął swoją karierę polityczną. Mimo, że od tego czasu minęło już ponad 30 lat, nadal aktywnie wspiera Szamocin. Ostatnie działania senatora miały związek z kościołem pw. św. Piotra i Pawła. Dzięki staraniom parafii i senatora Szejnfelda, udało się uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Ochrona zabytków 2020” na rozpoczęty remont kościoła.

Szamocin to miasto wielu kultur i wyznań. Było centrum życia Polaków, Niemców i Żydów. Po niemieckiej społeczności pozostał tu kościół ewangelicki, który wymaga teraz remontu. Kościół pw. św. Piotra i Pawła, to ważny dla Szamocina zabytek, dawny zbiór parafii ewangelicko – augsburskiej, a obecnie kościół rzymskokatolicki, który został zbudowany w 1827 roku. Kościół ten jest jednym z nielicznych zabytków na terenie miasta, będącym ważnym składnikiem jego historycznej zabudowy oraz historycznej tradycji.

Kościół ten, to piękne dziedzictwo kultury, o które powinno się dbać, zwłaszcza, że w kościele tym odbywają się nie tylko msze święte oraz inne okoliczności i wydarzenia religijne, ale także liczne uroczystości państwowe, samorządowe, patriotyczne oraz kulturalne. Bez tego dofinansowania dalsza działalność kościoła, stałaby pod znakiem zapytania – mówi senator Adam Szejnfeld.

Kościół zlokalizowany jest w bezpośredniej bliskości Pomnika Wolności poświęconego Powstańcom Wielkopolski, który został odbudowany z inicjatywy i pod kierownictwem Adama Szejnfelda, ówczesnego burmistrza miasta i z tego powodu stał się ważnym obiektem już nie tylko sakralnym dla wiernych, ale i dla całej miejscowej społeczności. Remont kościoła dopiero jest w trakcie, zatem potrzeba jeszcze czasu na jego zakończenie i powrót do codziennego użytkowania świątyni.

****

Pierwszy dokument – ustalający granice diecezji poznańskiej, w którym wymieniony jest Szamoczino (Szamocin), osada rybacka na Pałukach, pochodzi z 15 maja 1364 r. Początki tej osady są jednak wcześniejsze, sięgają prawdopodobnie końca XII wieku. Szamoczino jako wieś szlachecka wzmiankowana jest w 1367. W 1748 nastąpiło nadanie praw miejskich na prawie magdeburskim. W 1772 roku Szamocin został wcielony do Prus. W 1807 roku staje się częścią Księstwa Warszawskiego a w 1815 roku staje się z kolei częścią Księstwa Poznańskiego. Jednym z bardziej znanych osób związanych z Szamocinem jest Ernst Toller (ur.1 grudnia 1893. w Szamocinie, zm. 22 maja 1939 w Nowym Jorku) – dramatopisarz, rewolucjonista i przywódca tymczasowej Bawarskiej Republiki Rad. Toller urodził się w żydwskiej rodzinie. W latach 1900–1905 uczęszczał do szkoły ludowej w Szamocinie, a w latach 1906–1912 do gimnazjum realnego w Bydgoszczy. Studiował ekonomię polityczną oraz historię literatury w Grenoble.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)