Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld 12 raz „Człowiekiem Roku”

Redaktor admin on 14 Marzec, 2013 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld zajął pierwsze miejsce w Plebiscycie Tygodnika Pilskiego „Człowiek Roku” w kategorii „Polityka”. Wyróżnienie to przypadło posłowi Szejnfeldowi już 12 raz. Jest to dowód stałej, na niezmiennie wysokim poziomie, utrzymującej się aktywności posła, który 16-ty rok pełnieni swoją misję reprezentanta Wielkopolski Północno-Zachodniej w Parlamencie.

Poseł Adam Szejnfeld zajął zarówno pierwsze miejsce w kategorii „Polityka”, jak i trzecie miejsce w kategorii generalnej, w której pierwsze miejsce zajęła pani Teresa Kwiecińska-Koźmińska, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Pozostałymi zwycięzcami plebiscytu w poszczególnych kategoriach byli:

 • Biznes – Jolanta Popławska, właścicielce firmy Progress w Pile;
 • Samorząd i administracja – sołtys Kaczor Wiesława Szymczak,
 • Kultura i działalność społeczna – ks. Leonard Zych, dyrektor Centrum Charytatywno-Opiekuńczego w Pile.

Nagrodę specjalną dziennikarze TP przyznali Józefie Wiśniewskiej, wiceprezes Towarzystwa Pomocy Chorym w Pile. Podczas gali nagrody odebrali również najpopularniejsi sportowcy. W 37. Plebiscycie Tygodnika Pilskiego Najpopularniejszym Sportowcem Roku 2012 został Sebastian Kęciński, motorowodniak z Trzcianki. Sportowym Talentem Roku Aleksandra Kiereta, strzelczyni SKS I-C Piła, a Trenerem Roku Roman Rafiński, szkoleniowiec akrobatów sportowych w UKS MDK Iskra Piła.

****

Adam Szejnfeld urodził się w Kaliszu, w dniu 13 listopada 1958r, a od 35 lat związany jest zawodowo i politycznie z Wielkopolską Północną. Jest prawnikiem, ukończył Wydział Prawa, kierunek prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był radnym burmistrzem, wiceministrem gospodarki oraz posłem na Sejm RP III, IV, V, VI i VII kadencji. Obecnie pełni w Sejmie funkcję przewodniczącego sejmowej Komisji ds. Ustaw Deregulacyjnych, a przed objęciem tej funkcji był przewodniczącym sejmowej Komisji Skarbu Państwa.

Od roku 1980 był działaczem NSZZ „Solidarność”, w latach 1981 – 1982 był internowany w więzieniach we Wronkach oraz Gębarzewie. Następnie do roku 1989 działał w podziemnej „Solidarności”. Był  przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Szamocińskiej oraz członkiem Komitetu Obywatelskiego Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk. W latach 1990-1998 pełnił funkcję radnego oraz burmistrza miasta i gminy Szamocin, był także wiceprezesem samorządowego stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu. Prowadził również własną działalność gospodarczą w firmie Wielkopolska Agencja PHU „Helper”.

W rządzie w latach 2007 – 2009 zajmował stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, pełnił również funkcję przewodniczącego komitetu antykryzysowego – „Komitetu Sterującego Rządowego Programu Wspierania Inicjatyw Pobudzających Polską Gospodarkę”. Wcześniej był członkiem Rady Turystki przy Ministrze Gospodarki oraz członkiem Rady Ochrony Pracy.

Adam Szejnfeld jest autorem największego w ostatnich latach pakietu deregulującego polskie prawo gospodarcze i administracyjne – „Pakiet na rzecz przedsiębiorczości” – powszechnie zwanego “Pakietem Szejnfelda”. Jest to zbiór blisko 40 ustaw, który wprowadził m.in. domniemanie uczciwości, zamianę kultury zaświadczeń na kulturę oświadczeń, ograniczenie kontroli firm, prawo zawieszania działalności gospodarczej, „zero okienka”, ograniczenie administracyjnej reglamentacji działalności gospodarczej, likwidację lub zmniejszenie kosztów opłat za prowadzenie działalności gospodarczej, ułatwienia w zakładaniu spółek prawa handlowego, możliwości przekształcania formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, osobistą odpowiedzialność majątkową urzędników, transparentność działania administracji, upadłość konsumencką, partnerstwo publiczno-prywatne i wiele innych. W sumie inicjatywy legislacyjne Adama Szejnfelda zmieniły ok. 200 innych ustaw.

Obecnie jest przewodniczącym sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Ustaw Deregulacyjnych; poprzednio był przewodniczącym sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Jest również przewodniczącym Polsko-Koreańskiej Grupy Parlamentarnej oraz wiceprzewodniczącym Polsko-Meksykańskiej grupy Parlamentarnej. Wcześniej pełnił funkcję, m.in. przewodniczącego Komisji Gospodarki, przewodniczącego Komisji „Przyjazne Państwo” oraz wiceprzewodniczącego Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, był również przewodniczącym stałej Podkomisji ds. Promocji i Rozwoju Turystyki oraz aktywnie działał w Komisji ds. Ochrony Konkurencji. Poza komisjami sejmowymi pełnił funkcje m.in. przewodniczącego bilateralnych Grup Parlamentarnych, m.in. Polsko-Indyjskiej i Polsko-Indonezyjskiej oraz wiceprzewodniczącego Polsko-Chińskiej i Polsko-Wietnamskiej Grupy Parlamentarnej.

W Platformie Obywatelskiej jest przewodniczącym Zespołu ds. Finansów Publicznych, Gospodarki i Rozwoju Przedsiębiorczości, a wcześniej był członkiem „Gabinetu Cieni”, odpowiedzialnym za gospodarkę. Był również członkiem Prezydium Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej; obecnie jest wiceprzewodniczącym Regionu Wielkopolskiej PO w Poznaniu i członkiem Krajowego Sądu Koleżeńskiego PO w Warszawie.

Pisze cotygodniowe felietony i blogi oraz artykuły do prasy krajowej, regionalnej i lokalnej, a także na portale internetowe; prowadzi również własny portal: www.szejnfeld.pl Ponadto zajmuje się rolą i statusem kobiet w życiu publicznym nowoczesnego społeczeństwa. W związku z tym prowadzi m.in. portal internetowy poświęcony sprawom kobiet: www.kobiecastronazycia.pl

Jest członkiem Akademii Polskiego Sukcesu, Klubu Polskiej Rady Biznesu, Kapituły Konkursu „Teraz Polska”, Rady Programu „Polski Sukces” Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Stowarzyszenia „Solidny Partner”, Kapituły „Fair Play” Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Kapituły Cent For Future i Perły Polskiej Gospodarki, Kapituły konkursu anglojęzycznego miesięcznika Polish Market oraz Kapituły Nagrody im. St. Staszica. Jest członkiem Rady Programowej Kongresu Polskiej Gospodarki oraz Rady Programowej Forum Inwestycyjnego.

Otrzymał kilkadziesiąt nagród i wyróżnień za swoją działalność polityczną, gospodarczą i legislacyjną. Został odznaczony lub nagrodzony najwyższymi wyróżnieniami, m.in.: Krajowej Izby Gospodarczej, Buiesnes Center Club, Polskiego Klubu Biznesu, Związku Rzemiosła Polskiego, Naczelnej Rady Zrzeszeń, Handlu i Usług, czy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Jest także laureatem wyróżnień polskich mediów, m.in.

 • Jeden z dziesięciu najlepszych polityków w Polsce – ranking Tygodnika „Polityka”„najlepszy ekspert od spraw gospodarczych w PO i jeden z najlepszych znawców tej problematyki w Sejmie”.
 • Gospodarczy Lider Sejmu – I miejsce w rankingu gospodarczego dziennika „Puls Biznesu” na najlepszego posła w Sejmie zajmującego się sprawami gospodarczymi.
 • „Bona Lex” – nagroda dziennika „Gazeta Prawna” za ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, jako najlepszej ustawy roku.
 • „PUBLICUS” – nagroda ogólnopolskiego Miesięcznika „Zamówienia Publiczne”, za „szczególny wkład w rozwój oraz doskonalenie systemu prawa zamówień publicznych w Polsce”.
 • „Człowiek Roku” – nagroda Grupy Wydawniczej Polskapresse – 12 razy był laureatem pierwszego miejsca konkursu „Człowiek Roku” w Wielkopolsce Północnej w kategorii „Polityka”.

Hobby – kolekcjonerstwo masek z całego świata, a także poezja, turystyka, fotografia.

Sport i rekreacja – siatkówka, rower, nary, nurkowanie.

Biuro Poselskie: 64-920 Piła, ul. Śródmiejska 20/1,

tel./fax. +48(67)2125135; +48602738542;

adres e-mail: biuro@szejnfeld.pl;

adresy internetowe:

www.szejnfeld.pl;

www.kobiecastronazycia.pl

Marta Łasak
asystentka posła Adama Szejnfelda
www.szejnfeld.pl
www.kobiecastronazycia.pl

1 Komentarz do “Szejnfeld 12 raz „Człowiekiem Roku””

 1. Roman Kołodziej mówi:

  Serdeczne, szczere gratulacje.
  P.s.
  Również jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, O/Piła.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)