epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld w Brukseli – Nie dla „biopodróbek!!!”

Redaktor admin on 21 Marzec, 2019 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Europoseł z Wielkopolski, Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, wystąpił do Komisji Europejskiej z interwencją w sprawie zdrowej żywności – Przeprowadzane w państwach członkowskich kontrole wskazują, że niektóre podmioty, próbując wykorzystać rosnący popyt na produkty ekologiczne, a co za tym idzie bardzo wysokie ceny na nie, wprowadzają często w błąd konsumentów w tym zakresie. Dlatego „biopodróbkom” należy powiedzieć stanowcze „NIE!”! – postuluje eurodeputowany z Wielkopolski, który wcześniej interweniował także między innymi w sprawie nienaturalnych dodatków do żywności prowadzących do chorób cywilizacyjnych, w tym do raka.

- Zdrowie jest jedną z wartości najwyżej cenionych przez Europejczyków, w tym oczywiście także Polaków. Nie dziwi zatem fakt, że wśród konsumentów stale rośnie zainteresowanie żywnością ekologiczną, która powszechnie uważana jest za zdrowszą, ponieważ powinna być produkowana w sposób naturalny – dodaje eurodeputowany zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że rynek żywności ekologicznej w Polsce każdego roku rozwija się w dwucyfrowym tempie, a w naszym kraju działa już ponad 21 tys. producentów artykułów spożywczych bio.

- Niestety pojawiają się również próby wprowadzenia konsumentów w błąd. Na przykład na opakowaniach produktów umieszczane są znaki graficzne łudząco podobne do symbolu unijnego certyfikatu, czyli zielonego listka otoczonego12 gwiazdkami. Nagminnie stosowane są również takie określenia, jak „ekologiczny” („eko”), „biologiczny” („bio”) czy też „organiczny”, mimo że dany produkt w ogóle nie spełnia norm dla żywności ekologicznej. Należy również pamiętać o tym, że takie sformułowania, jak „bioaktywny”, „zdrowotny”, „prozdrowotny”, „naturalny”, „z naturalnych źródeł”, „z ekologicznie czystych rejonów”, mimo że odnoszą się do pozytywnych właściwości artykułów spożywczych, mogą mylnie sugerować, że mamy do czynienia z produktami bio. Te są natomiast znacznie droższe od innych, na czym zarabiają nieuczciwi producenci, godząc też w dobry wizerunek handlowców – wyjaśnia europoseł Szejnfeld.

Eurodeputowany przypomina, że etykieta prawidłowo oznakowanego produktu ekologicznego powinna zawierać trzy podstawowe elementy:

1). unijne logo produkcji ekologicznej (tj. zielony listek otoczony 12 gwiazdkami),

2). numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej/kontrolnej oraz

3). oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano nieprzetworzone produkty rolnicze, z których wytworzono końcowy produkt.

Gospodarstwa rolne i zakłady przetwórcze muszą poddać się kontroli, aby uzyskać specjalny certyfikat. Jedynie on potwierdza, że dany produkt spełnia unijne normy dotyczące produkcji ekologicznej.

- Uzasadnione wątpliwości pojawiają się także w odniesieniu do produktów ekologicznych importowanych spoza UE, bowiem w ich przypadku znacznie trudniej o odpowiednie kontrole, zwłaszcza dotyczące całego łańcucha dostaw. W 2018 r. aż 114 państw eksportowało produkty ekologiczne do UE, na czele z Chinami, Ekwadorem i Dominikaną – podsumowuje europoseł, podkreślając, że bez wyeliminowania istniejących niedociągnięć trudno będzie utrzymać wśród europejskich konsumentów zaufania do unijnych regulacji dotyczących produkcji ekologicznej.

***

Praktyki rolnictwa ekologicznego w UE obejmują m. in. płodozmian roślin w celu efektywnego wykorzystania zasobów, zakaz stosowania chemicznych pestycydów i syntetycznych nawozów, bardzo rygorystyczne ograniczenia odnośnie stosowania antybiotyków, zakaz wykorzystywania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).

Rolnictwo ekologiczne jest regulowane przepisami Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Od 1 stycznia 2021 roku zostanie ono zastąpione przez nowe i bardziej szczegółowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.

Mateusz Grzelczyk

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

#Bio #Eko #Żywność #Dieta #ZdrowaŻywność #BezpieczeństwoŻywności #DodatkiDoŻywności #StandardyŻywności #NormyŻywieniowe #ChorobyCywilizacyjne #Konsumenci #PrawaKonsumentów #OchronaKonsumentów #WiemCoJem #MojePrawa #Bruksela #PE #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska KE #KomisjaEuropejska #EPP #EPL #AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)