Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld z komisarz Malmström o TTIP

Redaktor admin on 15 Październik, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Zyski wyłącznie dla wielkich korporacji międzynarodowych, obniżanie standardów i jakości produktów, zgnębienie małych firm, obniżenie pozycji konsumentów, wzrost bezrobocia i w końcu… podporządkowanie się dyktatowi Stanów Zjednoczonych. Tym i innym fałszywym stereotypom, mitom, a często i kłamstwom dotyczącym unijnego handlu międzynarodowego odpór daje nowa, unijna strategia handlowa, pt. “Handel dla wszystkich”, opublikowana we wtorek przez Komisję Europejską. Strategia ta została zaprezentowana w Parlamencie Europejskim na posiedzeniu Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA), której członkiem jest eurodeputowany Adam Szejnfeld, przez Cecylię Malmström, Komisarz ds. Handlu.

- Z zadowoleniem przyjąłem nową strategię Wspólnoty. Trzeba bowiem pamiętać, że handel międzynarodowy służy wszystkim, zapewniając zatrudnienie dla ponad 30 milionów obywateli Unii. Ponadto, dzięki podpisanym przez UE umowom o wolnym handlu z innymi krajami eksport produktów unijnych wzrósł w ostatnich 5 latach aż o 50%. - ocenił poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Handlu Międzynarodowego, po opublikowaniu nowej strategii.

Strategia zakreśla trzy priorytety na przyszłość.

  • Po pierwsze, zwiększenie skuteczności polityki handlowej UE tak, aby przynosiła ona wymierne korzyści wszystkim obywatelom i odpowiadała na nowe, zmieniające się realia gospodarcze.
  • Po drugie, transparentność i jawność negocjowanych umów handlowych.
  • Po trzecie, zabezpieczenie europejskiego modelu społecznego i regulacyjnego przy jednoczesnym wykorzystywaniu umów z innymi krajami do promowani unijnych wartości.

- W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami negatywnej kampanii skierowanej przeciwko porozumieniu TTIP, negocjowanego obecnie między Unią a Stanami Zjednoczonymi. Niestety, bardzo często argumenty przeciwników nie są oparta na faktach, a jedynie na przypuszczeniach i zasłyszanych, często fałszywych, hasłach. Dlatego tak ważne jest, aby Komisja Europejska zwiększyła przejrzystość i jawność informacji dotyczących negocjacji zgodnie z tym, co zostało zapowiedziane w nowej strategii handlowej - zaapelował z eurodeputowany z Wielkopolski do komisarz Malmsrtöm. 

Ponadto poseł Adam Szejnfeld, pełniący funkcję stałego sprawozdawcy Komisji Handlu Międzynarodowego ds. stosunków handlowych Unia Europejska – Korea Południowa, zapytał przedstawicielkę Komisji Europejskiej o zapowiedzianą w strategii rewizję umowy o wolnym handlu z Koreą, w ramach której do porozumienia miał zostać włączony rozdział o ochronie inwestycji. Eurodeputowany dociekał w szczególności, czy ewentualny system rozwiązywania sporów inwestor-państwo zostałby oparty na modelu tradycyjnego arbitrażu, czy też w tej umowie znalazłyby się raczej odniesienia do nowej propozycji Komisji Europejskiej, zakładającej utworzenia stałego systemu sądów ds. inwestycji.

***

Porozumienie o wolnym handlu z USA niesie za sobą potencjalne korzyści, jakimi są m.in. obniżenie ceł na eksport do USA o 1-4% w przypadku większości sektorów, a dla rolnictwa nawet o ok. 20%, otwarcie dostępu do amerykańskiego sektora zamówień publicznych, czy ułatwienia proceduralne dla przedsiębiorców UE przy wejściu na amerykański rynek. Otwarcie rynków zwiększy także eksport do USA produktów z innych państw Europy, a to z kolei może zwiększyć zapotrzebowanie na podzespoły produkowane w Europie Środkowej, w tym Polsce.  Ponadto umowa będzie miała znaczenie geopolityczne, czyniąc Europę częścią największej strefy handlowej na świecie, a większe zaangażowanie kapitału amerykańskiego w Europie będzie miało korzystny wpływ na bezpieczeństwo i stabilność regionu.

  • Tekst nowej strategii handlowej Komisji Europejskiej “Handel dla wszystkich” dostępny jest w języku angielskim na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/

  • Informacje na temat negocjacji umowy TTIP można znaleźć w języku polskim na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/questions-and-answers/index_pl.htm

  • Komunikat prasowy Komisji Europejskiej po opublikowaniu nowej propozycji systemu sądów ds. inwestycji na potrzeby TTIP i innych negocjacji UE dotyczących handlu i inwestycji

europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5651_pl.pdf

Hanna Łuczkiewicz

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)