Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Ukraina – ziemia obiecana polskiego eksportu?

Redaktor admin on 1 Maj, 2010 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Ukraina jest dla Polski ważnym partnerem, między innymi na płaszczyźnie wymiany handlowej. Polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej inwestują na ukraińskim rynku, także coraz większy jest wolumen polskich towarów tam sprzedawanych. Jednakże polscy eksporterzy coraz częściej muszą stawiać czoło nowym konkurentom z innych krajów, którzy na rynek ukraiński wchodzą z wielkim wsparciem otrzymywanym od swoich państw. Poseł Adam Szejnfeld zwrócił się do Ministra Gospodarki z pytaniem o możliwość zwiększenia pomocy udzielanej polskim eksporterom, zarówno na rynku ukraińskim, jaki i na innych rynkach Europy i świata.

W piśmie skierowanym do resortu gospodarki, poseł Adam Szejnfeld odniósł się obecnej sytuacji na rynku ukraińskim: O ile konkurencja na zasadach rynkowych jest stanem jak najbardziej pożądanym, to jednak nie zawsze ma ona taki charakter. Często bowiem zakłócana jest niekonkurencyjnymi instrumentami wsparcia. Metody te stosują zwłaszcza kraje pozaeuropejskie. Taka sytuacja utrudnia biznesowe działanie polskim przedsiębiorcom za granicą. Tym bardziej ważną sprawa jest wspieranie naszych firm, choćby uznanymi za dopuszczalne według prawa Unii Europejskiej instrumentami.

Poseł Szejnfeld przytacza przykładowo kilka form pośredniego oraz bezpośredniego wsparcia polskich eksporterów, np. promocja pozytywnego wizerunku Polski oraz polskiej gospodarki, zapewnianie informacji niezbędnych dla przedsiębiorstw zainteresowanych rynkiem odbioru polskich produktów lub usług, czy bardziej bezpośrednich, jak np. gwarantowanie przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych. Ponadto istnieje Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych o stałych stopach procentowych (Program DOKE), prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Skarbu Państwa. Innym programem z tego zakresu jest program udzielania kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., zwany „Programem wspierania eksportu”. Program ten obsługiwany także przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest skierowany do zagranicznych odbiorców polskich firm celem ułatwienia im dostępu do kredytów finansujących zakup polskich towarów i usług, co w konsekwencji przekłada się na wzrost rodzimego eksportu.

Jednakże poseł Adam Szejnfeld w zapytaniu skierowanym do resortu gospodarki zwrócił uwagę na praktyczną stronę stosowania powyższych instrumentów: W ofercie wsparcia polskich eksporterów istnieją różne formy i instrumenty, również finansowe, ale wydaje się, iż są one z jednej strony mało znane, a z drugiej strony mało skuteczne. Takie przynajmniej opinie kierowane są często do mojego biura poleskiego.

Poseł przytoczył także konkretne przykłady firm, które musiały uznać wyższość konkurentów z innych krajów, którzy swoje oferty podpierali korzystnymi kredytami własnych państw współfinansującymi zakupy oferowanych produktów. Ratunkiem dla pozycji polskiego eksportera jest w takiej sytuacji umożliwienie mu zaoferowania potencjalnym odbiorcom porównywalnych instrumentów do tych, jakie do dyspozycji mają firmy z innych państw – argumentował w swoim zapytaniu poseł Adam Szejnfeld.

Mimo konkretnego przykładu dotyczącego rynku ukraińskiego, zakres skierowanego do Ministerstwa Gospodarki zapytania nie jest geograficznie ograniczony: Potencjalne instrumenty wspierania eksportu służą wszystkim rynkom świata oraz wszystkim sektorom czy branżom. Zwłaszcza programy zawierające instrumenty finansowego wsparcia są istotne dla polskich firm. Konkludując w ten sposób poseł Adam Szejnfeld skierował do Ministra Gospodarki następujące pytania:

1. Jaki obecnie jest dostępny katalog instrumentów bezpośredniego oraz pośredniego wsparcia polskich eksporterów na rynek ukraiński? Chciałbym zapytać także, jaki jest katalog podobnych instrumentów dotyczących innych krajów i rynków Europy oraz świata?
2. Jak przedstawia się dostępność, wykorzystanie oraz efektywność poszczególnych instrumentów wsparcia na rynku ukraińskim, ale także poszczególnych instrumentów bezpośredniego oraz pośredniego wsparcia polskich eksporterów na pozostałych rynkach Europy i świata?

Krzysztof Andrzejczak
asystent posła Adama Szejnfelda
www.szejnfeld.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)