Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Umowa o wolnym handlu – sukces Unii

Redaktor admin on 17 Listopad, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld, Stały Sprawozdawca ds. Stosunków Handlowych UE – Korea Południowa: Po ponad czterech latach od wejścia w życie porozumienia o wolnym handlu między Unią Europejską, a Koreą Południową, deficyt handlowy w wysokości 7,6 mld euro, który odnotowaliśmy przed wejściem w życie umowy o wolnym handlu, przekształcony został w nadwyżkę handlową w wysokości aż 7,4 mld euro. To nie tylko powód do zadowolenia, ale również zachęta do podejmowania dalszych działań na rzecz liberalizacji handlu, również i z innymi krajami świata – podkreślił przewodnicząc kolejnemu posiedzeniu Grupy Monitorującej Komisji Handlu Zagranicznego ds. Stosunków Handlowych UE-Korea Południowa. Posiedzenie odbyło się w Parlamencie Europejskiej w Brukseli w dniu 16.11.2015r.  

Posiedzenie Grupy Monitorującej, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej, jak i Ambasador Chong-ghee AHN, Szef Misji Republiki Korei przy UE, stanowiło okazję do wymiany opinii na temat postulatów ze strony Brukseli i Seulu, co do konieczności rozpoczęcia prac nad pakietem ewentualnych poprawek do umowy o wolnym handlu, aby poprawić jej funkcjonowanie.

- Bardzo się cieszę, że obrady Komitetu ds. Handlu, powołanego na mocy umowy o wolnym handlu między Unią a Koreą, które toczyły się w połowie września br. w Seulu, przebiegały w konstruktywnej atmosferze i udało się ustalić, w jaki sposób powinny zostać rozstrzygnięte najbardziej istotne kwestie, na przykład ochrony inwestycji, która jest bardzo ważna dla strony koreańskiej. Mam nadzieję, że uda się również wkrótce wypracować kompromis w sprawie klauzuli bezpośredniego transportu, która uniemożliwia eksporterom z UE, którzy wysyłają towary za pośrednictwem węzłów logistycznych w Singapurze i Hong Kongu, korzystanie z preferencji w ramach umowy - mówił eurodeputowany z Wielkopolski.

Wśród tematów, które zostały poruszone w trakcie spotkania znalazły się m.in. sytuacja sektora samochodowego w UE i Korei Płd., problemy w zakresie wdrażania w Korei Płd. postanowień umowy o wolnym handlu dotyczących prawa własności intelektualnej i ochrony oznaczeń geograficznych; przepisy sanitarne i fitosanitarne jako bariery utrudniające dostęp do rynku koreańskiego.

- Kolejną okazją do kontynuowania naszej dyskusji na temat stanu wdrażania umowy o wolnym handlu między UE a Koreą Południową będą warsztaty w ramach Komisji Handlu Międzynarodowego zaplanowane na 10 grudnia br. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali również przedstawiciele organizacji gospodarczych i przedsiębiorcy, zarówno europejscy, jak i koreańscy, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania umowy o wolnym handlu między UE a Koreą. - podsumował posiedzenie poseł Szejnfeld.

***

Umowa o wolnym handlu między Unię Europejską i Koreę Południową weszła w życie w 1 lipca 2011 r. Przewiduje ona stopniowe zniesienie praktycznie wszystkich barier taryfowych pomiędzy stronami, wielu barier pozataryfowych, a także wzajemne zwiększenie dostępu do rynków w zakresie inwestycji i świadczenia usług.

Umowa jest sukcesem, w szczególności dla UE: w czwartym roku wdrażania umowy, eksport UE do Korei wzrósł o 55% w porównaniu do roku przed wejściem w życie umowy (lipiec 2010 – czerwiec 2011). W tym samym czasie, również eksport z Korei do UE wzrósł, jednak nie w takim stopniu jak eksport z UE do Korei: głównie ze względu na ogólny spadek popytu w UE w związku z kryzysem gospodarczym. W rezultacie deficyt handlowy UE w wysokości 7,6 mld € przed wejściem w życie umowy o wolnym handlu przekształcony został w nadwyżkę handlową w wysokości 7,4 mld € w czwartym roku wdrażania umowy o wolnym handlu. W tym samym czasie, nasz udział w całości importu Korei Płd. wzrósł z 9% do 13%.

W czwartym roku wdrażania umowy o wolnym handlu, eksport towarów z Korei do UE wzrósł o 35% (w przypadku towarów objętych całkowitą liberalizacją) i o 64% (w przypadku towarów objętych częściową liberalizacją) w porównaniu do roku przed wejściem umowy o wolnym handlu. Również jeżeli chodzi o eksport towarów z UE do Korei obserwować możemy wzrost w porównaniu do roku przed wejściem umowy w życie umowy: o 57% (w przypadku towarów objętych całkowitą liberalizacją) i o 71% (w przypadku towarów objętych częściową liberalizacją), w porównaniu do roku, zanim weszła w życie umowa o wolnym handlu. Jeśli chodzi o wykorzystanie taryf preferencyjnych wynikających z umowy o wolnym handlu: w czwartym roku wdrażania umowy o wolnym handlu, ogólny wskaźnik wykorzystania preferencji UE – 65% – pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie co w roku poprzednim i jest nadal znacznie niższe niż stopy wykorzystania preferencji eksportu Korei do UE, który wyniósł 84%.

15 września 2015 r. w Seulu miało miejsce piąte posiedzenie Komitetu ds. Handlu, powołanego na mocy umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą Południową, który obradował pod wspólnym przewodnictwem Europejskiej Komisarz ds. Handlu, Cecili Malmström oraz Ministra Handlu, Przemysłu i Energii Korei Płd. W trakcie posiedzenia Komitetu ds. Handlu omówione zostały planowane zmiany do tekstu umowy o wolnym handlu miedzy UE a Koreą Południową.

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela-Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)