Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Upowszechnianie biedy czy dobrobytu? – proszę wybierać!

Redaktor admin on 2 Grudzień, 2016 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Tak, jak i inne umowy handlowe, tak umowa UE – Ghana, to przykład, jak kraje rozwinięte i bogate mogą współpracować z biedniejszymi nie tylko w aspekcie gospodarczym, aby zwiększyć wymianę handlową, ale także po to, by wzmacniać rozwój swoich partnerów i działać na rzecz ograniczenia u nich biedy. Aż dziw, że są w Europie środowiska i partie przeciwne temu wspaniałemu procesowi – uważa poseł Adam Szejnfeld, który wyraził swoją opinie w Parlamencie Europejskim podczas debaty na temat wyrażenia przez PE zgody na ratyfikowanie Umowy o Partnerstwie Gospodarczym UE-Ghana

- Ghana jest jednym z najbardziej demokratycznych, pluralistycznych i wolnorynkowych gospodarek w całej Afryce. Pogłębienie współpracy handlowej między Unią, a Ghaną byłoby jednoznacznym sygnałem wsparcia dla kierunku, jaki przyjął ten kraj – zaznaczył podczas debaty poseł Adam Szejnfeld.

Relacje handlowe UE-Ghana sięgają 1975 roku i Konwencji z Lomé. Unia jest obecnie najważniejszym partnerem handlowym Ghany (odpowiada za ok. 20% wymiany handlowej). W sierpniu tego roku Ghana i UE podpisały Umowę o Partnerstwie Gospodarczym, która gwarantuje bezcłowy dostęp do rynku UE oraz przewiduje stopniowe liberalizowanie europejskiego eksportu do tego kraju. W porozumieniu wprowadzono także środki bezpieczeństwa umożliwiające przywrócenie ceł w przypadku, gdy wzrost przywozu grozi zakłóceniem gospodarki, naruszeniem bezpieczeństwa żywnościowego lub osłabieniem „raczkującej branży”.

- Ta, jak i inne umowy handlowe, tak umowa UE – Ghana, to przykład, jak kraje rozwinięte i bogate mogą współpracować z biedniejszymi nie tylko w aspekcie gospodarczym, aby zwiększyć wymianę handlową, ale także po to, by wzmacniać rozwój swoich partnerów i działać na rzecz ograniczenia biedy. – zaznaczył w swoim wystąpieniu poseł z Wielkopolsk podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Jako że podpisanie Umowy o Partnerstwie Gospodarczym pomiędzy UE a krajami Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ang. Economic Community of West African States, ECOWAS) wymaga więcej czasu, w sierpniu 2016 r. Ghana (a następnie Wybrzeże Kości Słoniowej) postanowiły przystąpić same do ratyfikacji wstępnej umowy zawartej w 2007 r. Zostanie ona zastąpiona pełną umową z ECOWAS w dniu jej wejścia w życie.

- Wstępna Umowa nie jest rozwiązaniem idealnym i ma charakter czasowy, jednak nie można nie docenić jej wpływu na dalszy rozwój Ghany, jak i na korzyści jakie może ona przynieść polskim i europejskim inwestorom. Umowa nie powinna jednak przesłaniać celu, jakim jest ambitne porozumienie między dwoma gospodarczymi blokami ECOWAS i UE – podsumował europoseł.

Ghana była jednym z pierwszych krajów Afryki, któremu udało się osiągnąć Cele Milenijne OZN, czyli: zmniejszyć poziom skrajnego ubóstwa o połowę, radykalnie zwiększyć ilość dzieci kształcących się, zmniejszono także liczbę zachorowań na AIDS/HIV. Co więcej, Ghana posiada jeden z najniższych współczynników korupcji i jeden z najlepszych w regionie klimatów do inwestowania. Powoduje to jednocześnie, że kraj ten może stać się ważnym miejscem do inwestowania dla europejskich firm.

Hanna Łuczkiewicz

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)