Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Ustawa antycovidowa przyjęta z poprawkami senatora Adama Szejnfelda

Redaktor admin on 18 Czerwiec, 2021 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Senat przyjął korzystne dla przedsiębiorców poprawki senatora Adama Szejnfelda do ustawy antycovidowej. Przewidują one przede wszystkim wprowadzenie do systemu prawa możliwości odwoływania się przez przedsiębiorców od negatywnych decyzji w sprawie przyznania firmom pomocy państwa w czasie pandemii. Przyjęto też korzystne poprawki dotyczące najemców lokali w galeriach handlowych, którym zakazywano prowadzenia działalności gospodarczej w czasie lockdownu. Senator Szejnfeld nie zapomniał też o sprzyjających rozwianiach dla sklepików szkolnych.

Senat w dniu 18 czerwca br. rozpatrzył projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 403). Ustawa przewiduje m.in. rozwiązania dotyczące przedsiębiorców, najemców galerii handlowych, sklepików szkolnych, firm turystycznych i ich klientów czy spraw związanych z przyznawaniem i spłatą wsparcia państwa. Odnosi się ona także do niektórych innych kwestii ważnych publicznie, jak kwestie zatrudnienia w służbie więziennej, sprawy związane z rejestracją samochodów, czy dotyczące takich dziedzin, jak sztuka filmowa lub muzealnictwo.

Senat uchwalając ustawę przyjął jednocześnie korzystne dla przedsiębiorców poprawki senatora Adama Szejnfelda. Przewidują one przede wszystkim wprowadzenie prawa odwołania się przez przedsiębiorcę od negatywnych decyzji w sprawie przyznania jego firmie pomocy w czasie pandemii. Rozwiązania takie powinny być oczywistością, ale do tej pory przepisy przygotowywanie przez rząd PiS takich rozwiązań nie przewidywały, mimo, że wnosił o to także Rzecznik Praw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Przyjęto również korzystne poprawki dotyczące najemców lokali w galeriach handlowych, którym zakazywano prowadzenia działalności gospodarczej w czasie lockdownu. Chodzi o wyeliminowanie po pierwsze daty 14 marca 2020 zawarcia umowy między stronami jako warunku dającego podstawę do skorzystania z przepisów ustawy oraz po drugie takie doprecyzowanie przepisów, by na bazie ich błędnych interpretacji nie mogło następować obowiązkowe i automatyczne przedłużanie umów najmu o poł roku za każdy okres zakazu prowadzenia działalności w galeriach handlowych.

Senator Szejnfeld nie zapomniał też o sprzyjających rozwianiach dla sklepików szkolnych poprzez lepsze doprecyzowanie przepisów zaproponowanych przez rząd. Chodzi w nich o to, by w zakresie działalności sklepików nie trzymano się ściśle formalnego kryterium PKD prowadzonej przez nie działalności.

Senat skreślił też w ustawie dwa proponowane przez rząd artykuły dające nowe uprawnienia premierowi, które nie są jednak związane, ani z omawianą ustawą, ani z pandemią.

Ustawa teraz, wraz z przyjętymi poprawkami, trafi do Sejmu.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7/4

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)