Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Ustawa o cudzoziemcach do pilnej zmiany – postuluje senator Szejnfeld

Redaktor admin on 8 Marzec, 2022 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Powinniśmy jak najszybciej usprawnić system zatrudniania uchodźców w firmach w taki sposób, aby mogli utrzymywać siebie i swoje rodziny z pracy, a nie z zasiłków, lub pomocy obywateli. Niestety w tym zakresie w Polsce jest bardzo wiele utrudnień, a wręcz prawnych barier, w związku z czym senator Adam Szejnfeld wystąpił do rządu o pilne ich zniesienie. Swoje propozycje senator z Wielkopolski skierował do pani Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, a dotyczą one nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, szczególnie zapisów art. 114. Przede wszystkim trzeba znieść przepis nakazujący, że wypłata wynagrodzenia w zakresie płacy minimalnej, nawet za drobną część etatu, ma wynosić taką samą kotwę, jak za pracę na pełny etat. Poza tym należy znowelizować m.in. zapisy o tym, że pracodawca w pierwszej kolejności musi zatrudnić polskiego obywatela, a dopiero w braku takiej możliwości obcokrajowca oraz że obcokrajowiec przed zatrudnieniem musi mieć już ubezpieczenie.

Art. 114. o cudzoziemcach określa przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca. Mówi, że zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy (co przecież teraz nie może być warunkiem stosowanym do uchodźców, bo nie do pracy tu przyjechali, lecz uciekają przed śmiercią) oraz wymaga spełnienia łącznie bardzo wielu warunków, w tym, że cudzoziemiec ma posiadać ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (co również nie jest teraz od ręki do spełnienia przez uchodźców). Takie wymogi, choćby na początku pobytu, stwarzają bardzo poważną barierę w zatrudnianiu i trzeba je pilnie zmienić – uważa senator Ziemi Pilskiej.

Co gorsze jednak w cytowanym artykule mówi się, że podmiot powierzający wykonywanie pracy nie może mieć innej możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, niż zatrudnienie obcokrajowca. Taki warunek koniecznie trzeba znieść – wnioskuje senator – ale i to nie wyeliminuje kolejnych problemów. W ustawie rozstrzyga się bowiem też, że wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy nie może być niższe, niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. No i z tym może można byłoby się jeszcze zgodzić, ale… niestety, artykuł ten w ustępie 5. nakłada jeszcze jeden, wręcz kuriozalny obowiązek! Jego utrzymanie może w obecnej sytuacji napływu bardzo wielu obywateli zaatakowanej przez Federację Rosyjską Ukrainy, wręcz nie tylko utrudniać, ale i uniemożliwiać zatrudnienie ogromniej liczby uchodźców – zauważył senator Szejnfeld.

Dlaczego? Bo przepis ten wymaga, aby wysokość miesięcznego wynagrodzenia obcokrajowca była nie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – UWAGA – niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca! Czyli obojętnie czy pracownik będzie zatrudniony na umowę o pracę, czy też na umowę cywilnoprawną, i czy będzie zatrudniony tylko na cześć etatu, czy też na cały etat, to zawsze ma uzyskać taką samą (co do minimalnego wynagrodzenia) pensję. W takiej treści sam w sobie taki zapis zawiera poważną barierę utrudniającą zatrudnianie osób, ale, jeśli się wie, że większość przybywających do Polski uchodźców, to kobiety i że wiele z nich ma na utrzymaniu oraz w opiece dzieci, to z łatwością można założyć, iż wiele z nich nie będzie chciało lub mogło podjąć pracę na pełny etat. Jeśli jednak pracodawca miałby płacić za każdą zatrudnioną osobę, nawet tylko na małą część etatu, tak samo, jak za cały etat, to raczej w takiej sytuacji jasne jest, że wielu nie będzie wcale zatrudniało cudzoziemców. Zamiast zatem „rozładować” kolejkę do pracy, to ją zwiększymy – napisał do pani Minister senator Szejnfeld.

Niezależnie od tej sytuacji są pracodawcy, którzy chcieliby poprzez pracę, pomóc jak największej liczbie osób, na przykład poprzez zatrudnienie większej liczby pracowników, ale na część etatu, niż mniejszą liczbę osób na pełny etat. Zachowanie zatem obowiązywania wspomnianego przepisu w sposób znakomity utrudni zatrudnienie cudzoziemców, a poprzez to sfinansowanie ich utrzymania przez prywatne firmy, a nie przez budżet państwa – podsumował swoje wystąpienie senator Szejnfeld, wnioskując o pilną nowelizację ustawy o cudzoziemcach.

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#WojnaWUkrainie #Ukraina #Polska #Wojna #Pokój #NigdyWięcej #SolidarnośćZUkrainą #SolidarniZUkrainą #UE #UniaEuropejska #Solidarność #PlatformaObywatleska #KoalicjaObywatelska #WolnaUkraina #wojnanaukrainie #Polish #Poland #PlatformaPomocy

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)