Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

VI Kongres Budownictwa

Redaktor admin on 3 Kwiecień, 2014 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

„Zamówienia publiczne kreatorem jakości w budownictwie – czy to możliwe?” To zaczepny temat panelu, w którym udział wziął poseł Adam Szejnfeld. Dyskusja odbyła się w ramach VI Kongresu Budownictwa, zorganizowanego przez Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa. Konferencja odbyła się w dniu 2 kwietnia br. w Rawie Mazowieckiej.

W programie konferencji przewidziano panele dyskusyjne:

 • 3% wzrostu PKB – prognozy makroekonomiczne 2014/15. Konsekwencje dla rozwoju gospodarki,
 • Koniunktura i prognozy dla rynku budowlanego – inwestycje publiczne, w tym infrastrukturalne, rynek mieszkaniowy. Konsekwencje dla strategii sprzedaży i marketingu,
 • Zysk firmy a rzetelność przedsiębiorcy – co robić, aby uczciwym przedsiębiorcom było lepiej,
 • Zamówienia publiczne kreatorem jakości w budownictwie – czy to możliwe? Skutki nowych dyrektyw unijnych,
 • Przedsiębiorca słabszy od organów administracji publicznej.

Ponadto równolegle można było wziąć udział w  następujących warsztatach szkoleniowych:

 • Nowe rynki, nowe perspektywy. Jak rozwijać działalność na Wschodzie. Uwarunkowania ekspansji na rynkach rozwiniętych. Płynność finansowa i wsparcie eksportu,
 • Ujmij Pana pod kolana, czyli zarządzanie w polskich przedsiębiorstwach,
 • Nowoczesne kanały sprzedaży (e-commerce, efektywność sprzedaży w marketach tradycyjnych a sklepach dyskontowych),
 • Zarządzanie informacją w kryzysie. Skuteczny marketing w branży budowlanej – budowa wizerunku, czy czarny PR,
 • Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych (konsekwencje dla producentów, sprzedawców, projektantów i wykonawców),
 • Systemy ETICS – nowe wymagania prawne i problemy handlowe na tle realiów rynkowych,
 • Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków – obowiązki producentów, projektantów i wykonawców,
 • Optymalne wykorzystanie czasu pracy a ograniczenia prawne – w tym umowy zlecenia i samozatrudnienie.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)