Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

W obronie Wielkopolski!

Redaktor admin on 15 Luty, 2021 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Wielkopolska jest nowoczesna. Wielkopolska jest rozwojowa. Wielkopolska jest europejska. I na „nieszczęście” Wielkopolska jest antypisowska. Czy dlatego ma strać szansę na ponad 4 miliardy zł?! – pyta senator Adam Szejnfeld, który w dniu dzisiejszym wziął udział w Poznaniu w konferencji prasowej wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej. Gościem konferencji był marszałek Marek Wozniak. W spotkaniu z mediami udział wzięli także: posłanka Maria Małgorzata Janyska oraz posłowie: Rafał Grupiński, Tomasz Nowak, Jarosław Urbaniak i Jakub Rutnicki. Tematem konferencji było zagrożenie zmniejszenia przez rząd środków finansowych dla Wielkopolski z funduszy Polityki Spójności w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Do najbliższego poniedziałku trwają konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje pieniądze z funduszy europejskich na lata 2021-2027. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż chodzi aż o 76 miliardów euro z unijnej Polityki Spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Za projekt Umowy Partnerstwa w polskim rządzie odpowiedna Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zrobimy wszystko, aby Wielkopolska otrzymała więcej środków finansowych z nowego Budżetu Europejskiego – rozpoczął konferencję Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego, który wzywał rządzących do ratyfikacji przez Polskę Funduszu Odbudowy i Rozwoju. Wynegocjowane na szczycie Rady Europejskiej w 2020r. fundusze są środkami, które mają być przeznaczone na odbudowę gospodarki po epidemii.  Rząd natomiast zwleka już prawie 2 miesiące ze złożeniem do Unii Europejskiej Krajowego Planu Odbudowy, a są żywotnie potrzebne to środki, na które czekają polskie samorządy i nasi przedsiębiorcy, by skutecznie odbudować kraj i gospodarkę po pandemii.

To jest właśnie ten czas, aby zadać kilka podstawowych pytań mianowicie, w jaki sposób została ustalona kwota dla Województwa Wielkopolskiego? Domagamy się bardzo precyzyjnego pokazania metodologii, algorytmu, na podstawie którego została przyznana kwota dla naszego województwa oraz, co najważniejsze, jakie przypisano poszczególnym kryteriom wagi. – podkreślił marszałek Woźniak. Jeśli dostaniemy tych pieniędzy mniej, niż nam się należy, to zostanie zrealizowanych mniej inwestycji, co byłoby ogromną szkodą dla wszystkich Wielkopolan na najbliższe lata. Bardzo liczę na wsparcie parlamentarne, liczę, że ten nasz dzisiejszy głos będzie usłyszany i skuteczny – mówił marszałek Marek Woźniak.

Alarm jest uzasadniony! Alert jest uzasadniony! Nasz protest jest uzasadniony! – rozpoczął swoją wypowiedź senator Adam Szejnfeld. Mamy bowiem bardzo złe doświadczenia z ostatnich kilkunastu miesięcy, kiedy to władza potrafiła rozdawać pieniądze „po uważaniu”. Wszyscy pamiętamy czeki wręczane w kampanii prezydenckiej. Jeszcze lepiej pamiętamy ostatni skandal dotyczący rozdziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gdyby rozdział pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej okazał się być kolejną próbą upolitycznienia, upartyjnienia publicznych finansów, mogłoby to stać się podstawą do zakwestionowania tego podziału przez kierownictwo Unii Europejskiej, a to wstrzymałoby przekazanie koniecznych na ratunek Polski pieniędzy. Do tego nie wolno nam dopuścić! Dlatego dzisiaj tutaj, przedstawiciele obu Izb, zarówno Sejmu jak i Senatu, apelują do rządu o to, by uwzględniono słuszne potrzeby regionu Wielkopolski – wzywał senator Szejnfeld.

My parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej regionu Wielkopolski nie zgadzamy się z uznaniowym i politycznym rozdziałem środków Europejskich i apelujemy do wszystkich parlamentarzystów z Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem parlamentarzystów PiS-u, o wspólne działanie. Wszyscy, którym zależy na rozwoju Wielkopolski, na poprawie warunków życia mieszkańców, na kontynuowaniu dobrego rozwoju naszego regionu, powinni wesprzeć apel marszałka województwa Wielkopolskiego i wspólnie walczyć o przyznanie większej ilości środków dla regionu Wielkopolski. – apelowała poseł Maria Małgorzata Janyska.

W parlamencie wzywaliśmy wielkopolskich polityków do integracji bez względu na partyjna przynależność, skandowaliśmy hasła, że Wielkopolska jest ponad podziałami politycznymi! W imię tego, parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, PSL, Lewicy przystąpili do Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego. W tym zespole nie powinno zabraknąć tez parlamentarzystów PiS, chyba, że chcą zdezerterować i nie chcą wziąć odpowiedzialności za rozwój Wielkopolski. (…) Nie czyńcie gestu Piłata, nie obmywajcie rąk, nie odsuwajcie od siebie odpowiedzialności. – nawoływał Tomasz Nowak, poseł subregionu konińskiego, przewodniczący Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego.

Poseł Jarosław Urbaniak – sejmowa Komisja Finansów – mówił: Jeszcze nigdy procedura podziału finansów nie była tak nietransparentna i nieprzejrzysta, jak ta obecnie. Fakt ten potwierdzają nawet przedstawiciele innych opcji politycznych, w tym PiS. Najwyższa pora, by wszyscy parlamentarzyści zadbali o swoich wyborców i zrobili coś, by Wielkopolska dostała należną jej sumę pieniędzy, według uczciwego i przejrzystego podziału pieniędzy.

Gra idzie o przyszłość Wielkopolski, to ponad 4 mld zł, o które walczymy. To walka na rzecz rodzin, edukacji, szkół, czy też służby zdrowia. Dlatego ruszamy w teren, w całą Wielkopolskę, będziemy rozmawiać z samorządowcami, przedsiębiorcami, ale przede wszystkim z mieszkańcami Wielkopolski. Będziemy mówić o tym, jak ważne są to pieniądze dla nich, mieszkańców. Chcemy, by nasi wyborcy wiedzieli, że walczymy, że parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej walczą o przyszłość Wielkopolski – oświadczył na konferencji poseł Jakub Rutnicki.

Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy podpisali apel do rządu o przyznanie większych europejskich środków dla Wielkopolski.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)